Inschrijving verkoop kavels bedrijventerrein Centerpoort-Noord 2 gestart

04 april 2023
Nieuws

Het bedrijventerrein Centerpoort-Noord zal de komende jaren groeien met 10 hectare. Bij de keuze van welke bedrijven zich gaan vestigen is de kwaliteit zwaarwegend. Hierbij gaat het onder andere om duurzaamheid van de bedrijven en om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de uitbreiding van Centerpoort-Noord richt de gemeente Duiven zich op gemengde bedrijvigheid, de maakindustrie en logistiek inclusief groothandel.

In 2022 heeft de gemeenteraad van Duiven ingestemd met deze uitbreiding. Nu wordt de volgende stap gezet door de bedrijven de mogelijkheid te bieden zich hiervoor in te schrijven. De verwachting is dat de bouw van bedrijfspanden eind 2024 zal starten. Maar voor het zover is wordt het omgevingsplan of bestemmingsplan opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad.

Centerpoort-Noord 2 wordt een toekomstbestendig en aantrekkelijk groen bedrijventerrein. Wij zetten hoog in op kwaliteit. Het ontwikkelen van dit bedrijventerrein is voor Duiven een belangrijk onderdeel van het economisch vestigingsbeleid.

Inschrijving is geopend!

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een bedrijfskavel kunnen zich inschrijven om in aanmerking te komen om zich te vestigen op Centerpoort-Noord 2.

De inschrijving via TenderNed link: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293052/detailsexterne-link-icoon is geopend op 29 maart en sluit op 28 juni 2023. Alle relevante informatie voor de inschrijving is ook te vinden via bovenstaande link naar TenderNed.