Informatieavond akoestische analyse (geluid) op 24 mei

11 mei 2023
Nieuws

We willen woningen bouwen, maar meer woningen betekent meer verkeer. Hoe ziet de doorstroming van het verkeer op het hoofdwegennet van Duiven eruit in 2030? Wat betekent een toename van verkeer voor de toename van geluid in 2030? Om goed in kaart te brengen wat dit betekent voor de toekomst hebben wij diverse verkeers- en geluidsonderzoeken laten uitvoeren. Wij noemen dit een netwerkanalyse verkeer en een akoestische analyse (geluid). Het onderzoek naar de toename van verkeer (de netwerkanalyse verkeer) is inmiddels afgerond. De resultaten hiervan zijn op verschillende avonden gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden.

Het onderzoek naar geluid is nu ook afgerond en de resultaten hiervan presenteren wij u graag tijdens een informatieavond.

Wanneer: woensdagavond 24 mei
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Raadzaal gemeentehuis Duiven (Koning Willem-Alexanderplein 1)

Iedereen is van harte welkom.

Wat is de insteek van de avond?

De informatieavond is informerend. U kunt tijdens deze avond uw vragen stellen over de uitkomsten van dit onderzoek naar geluid. Onderzoeksbureau SWECO, onderzoeksbureau Goudappel en de gemeente zijn bij deze avond aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Met deze laatste informatieavond wordt de netwerkanalyse naar verkeer en de akoestische analyse (onderzoek geluid) afgerond.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De uitkomsten van de (gemeentelijke) analyse verkeer en geluid worden voor verschillende doelen gebruikt:

De uitkomsten van de (gemeentelijke) analyse verkeer en geluid laat zien of we in de toekomst op andere plekken in de gemeente knelpunten kunnen verwachten. Eind dit jaar starten we met de actualisatie van het mobiliteitsplan 2016-2026. De uitkomsten van de analyse verkeer en geluid worden samen met andere aspecten (zoals verkeersveiligheid, inpasbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, kosten) meegenomen in dat proces. Daar volgt ook een apart participatietraject voor.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouwprojecten vinden standaard onderzoeken naar verkeer en geluid plaats. Er wordt dan gekeken wat de effecten van het specifieke project zijn en of er maatregelen nodig zijn om het project te kunnen ontwikkelen. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst beoordelen we daarnaast per woningbouwontwikkeling in hoeverre de analyse verkeer en geluid aanleiding geeft tot aanpassingen. De analyse verkeer en geluid laat namelijk zien in hoeverre we in de toekomst op andere plekken in de gemeente knelpunten kunnen verwachten als we alle potentiële woningbouwlocaties, inclusief mogelijke reservelocaties, gaan realiseren.

Aanmelden voor de informatieavond

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door een mail te sturen naar omgevingsvergunning@1stroom.nl. Onder vermelding van het aantal personen.