In gesprek over mogelijk hondenlosloopterrein

20 december 2023
Nieuws

Begin 2024 start een participatieproces over een mogelijk hondenlosloopterrein bij de Burgemeester Kemmelaan. Onder nieuwe begeleiding gaan betrokken partijen dan in gesprek. Mede op basis van het participatieproces besluiten burgemeester en wethouders of er wel of geen hondenlosloopterrein komt op deze plek in Duiven-Zuid.

Eind vorig jaar hebben inwoners een burgerinitiatief ingediend voor een hondenlosloopterrein bij de Burgemeester Kemmelaan. Samen met de initiatiefnemers heeft de gemeente de haalbaarheid van het initiatief onderzocht. Met als conclusie dat er voldoende aanleiding was om een ontwerp uit te werken. Op basis van recente reacties van omwonenden maken burgemeester en wethouders nu een andere inschatting over het draagvlak.

Daarom vindt komend jaar een nieuw participatieproces plaats. Dat moet leiden tot een definitief besluit om op het terrein wel of geen hondenlosloopterrein te maken. Eerdere berichten dat er eind 2023 een hondenlosloopterrein zou komen bij de Burgemeester Kemmelaan vervallen dus. Het terrein is geen losloopgebied tot er een definitief besluit is.