Groenonderhoud

Onderhoud van de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Het openbaar groen in de gemeente bestaat onder andere uit vaste planten, hagen, struiken en bosplantsoen. Op deze pagina leest u hoe de gemeente openbaar groen onderhoud.

Zorg en onderhoud vaste planten, struiken, bosplantsoen en gras

Onderhoud van dit groen wordt gedaan door aannemers, in Westervoort is dit Sight en in Duiven Dolmans. Met deze aannemers hebben we afspraken gemaakt over hoe schoon en netjes de openbare ruimte moet zijn. Deze afspraken zijn gebaseerd op het onderhoudsniveau dat de gemeenteraad bepaald heeft. 

In Duiven hebben we afspraken gemaakt over hoe schoon en netjes de openbare ruimte moet zijn. Zo is vooraf afgesproken hoe hoog het gras mag staan. Of hoeveel blad en zwerfvuil er mag liggen op straat. Dit noemen we ‘beeldkwaliteit’. De aannemer voert onderhoud uit zodra het beeld niet meer voldoet aan de kwaliteit die we hebben afgesproken. Dit is afhankelijk van hoe snel beplanting groeit en dus van het weer. Hierdoor worden de meeste onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd op vaste momenten. 

Broedseizoen

Het zogenaamde broedseizoen kent geen vaste periode en is daarom een verwarrend begrip. De broedperiode verschilt per soort en per nest. Een boom mag niet gekapt worden als een vogel aan het broeden is in de boom. Die boom mag niet gekapt worden totdat de jongen zijn uitgevlogen. Bij een aantal soorten is het nest jaarrond beschermd, omdat de dieren elk jaar naar hetzelfde nest terugkeren en/of de soort bedreigd is.

Als eigenaar van de boom bent u verantwoordelijk dat de boom alleen gekapt wordt als er geen nesten in zitten. De boom controleren kunt u zelf doen of een adviesbureau kan u hierbij helpen.

Onderhoud landschapselementen

De gemeente Duiven heeft landschap dat door de eeuwen heen natuurlijk en door gebruik is ontstaan. Waardevolle landschappelijke elementen laten de geschiedenis van dit landschap zien en worden door regelmatig onderhoud behouden. Dit onderhoud wordt gedaan door aannemers en door werkgroepen met vrijwilligersexterne-link-icoon