Bomen

Bomen zijn belangrijk voor mens, milieu en klimaat, ze zorgen voor leven en verkoeling. Op deze pagina leest u hoe de gemeente met haar bomen omgaat.

Onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor haar bomen. Regelmatig onderzoek zorgt ervoor dat de conditie van bomen bekend is en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk worden voorkomen. Onderhoud van bomen wordt net als het openbaar groen gedaan door aannemers. Kappen van bomen gebeurt als de boom gevaar vormt. Snoeien van bomen gebeurt bijvoorbeeld als een grote tak gevaar vormt of uw pand raakt. Andere snoei van bomen is bedoelt om de boom in goede gezondheid te houden. Ziet u een gevaarlijke situatie met bomen of heeft u overlast van overhangende takken vlak bij uw pand doe dan een melding.

Als eigenaar van een boom bent u ervoor verantwoordelijk dat de boom geen gevaarlijke situaties veroorzaakt. De boom controleren kunt u zelf doen of een adviesbureau kan u hierbij helpen.

Kappen van bomen

In Duiven staan op terrein van inwoners en bedrijven veel bomen die bijdragen aan een groen uiterlijk van het dorp en de omgeving. Kappen van bomen op eigen terrein is toegestaan zonder kapvergunning. Ook is het toegestaan om bomen te snoeien, knotten of kandelaberen zonder vergunning. Bomen dragen met hun schaduw en bladmassa bij aan het tegengaan van hittestress, Co2 reductie en biodiversiteit. Neem dit mee in uw beslissing of het nodig is om de boom te kappen.

Overlast door bomen

Gemeente Duiven maakt bewuste keuzes bij het inrichten van de openbare ruimte. Vele onderdelen worden bekeken zodat dat er maximaal wordt bijgedragen aan de doelen van de gemeente. Deze doelen gaan niet altijd samen. Hoge bomen geven schaduw. Dit is niet handig voor zonnepanelen. Maar grote en hoge bomen dragen met hun schaduw en bladmassa ook bij aan klimaatdoelen zoals het tegengaan van hittestress, Co2 reductie en biodiversiteit. De voordelen van grote en hoge bomen zijn dan soms groter dan de nadelen zoals verstopte goten, luizenplak of schaduw op zonnepanelen. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt dan ook elke keer opnieuw bekeken welke grootte en soort bomen op het beste kunnen worden geplant.

Wortelopdruk

Wortelopdruk is verharding die niet meer gelijk ligt door de wortels die onder de verharding steeds dikker worden. De verharding komt daardoor omhoog en er ontstaan hobbels.

Als de hobbels te hoog worden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De gemeente zal die hobbels dan zoveel mogelijk vlak maken. Als de hobbel gevaarlijke situaties veroorzaakt kunt u dit melden.