Gemma Tiedink kondigt vertrek als wethouder aan

09 juni 2023
Nieuws

Wethouder Gemma Tiedink stopt binnenkort als wethouder. Ze dient komende dinsdag formeel haar ontslag in bij de gemeenteraad met ingang van 13 juli. Op die manier kan ze lopende zaken afronden, zoals de behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad op 11 juli. Ook maakt ze hiermee een soepele overdracht naar haar opvolger mogelijk.

“Ik heb veel van wat ik wilde bereiken gerealiseerd en daarom is dit voor mij een goed moment om het stokje door te geven”, zegt Gemma Tiedink. “Ik heb me vier jaar als raadslid ingezet voor een mooiere en gelukkige gemeente Duiven. Als wethouder heb ik de afgelopen 5 jaar met enthousiasme en energie het programma duurzaamheid stevig neer kunnen zetten. Dit is gebeurd met breed draagvlak van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De eerste gebiedsprocessen in het buitengebied zijn op gang gebracht. Daarnaast heb ik leiding kunnen geven aan een positieve verkiezingscampagne en de vorming van een nieuwe fractie en coalitie die nu stevig staan. Met plezier kijk ik terug op een fijne collegiale samenwerking in het college, de coalitie, fractie en gemeenteraad. Ik vertrouw er op dat mijn opvolger met veel energie en enthousiasme aan de slag wil gaan voor onze inwoners. De thema’s waarvoor ik me als wethouder heb ingezet liggen me na aan het hart. Ik hoop daarom snel in een andere rol hiermee aan de slag te gaan.”

Gewaardeerde wethouder

Burgemeester Huub Hieltjes: “Als college van burgemeester en wethouders vinden wij het jammer dat deze goede collega tussentijds stopt. Gemma Tiedink zet zich met passie in voor de gemeente Duiven en de regio. Ze wordt alom gewaardeerd om haar inzet en persoonlijke betrokkenheid. Ze is een ervaren wethouder en een goede eerste locoburgemeester. Zij heeft veel bereikt en in beweging gezet, met name op het gebied van duurzaamheid. Haar opvolger kan op die basis verder bouwen. Het is een persoonlijke keuze van haar om nu te stoppen. Het college respecteert haar beslissing. We danken haar voor de fijne en collegiale samenwerking. We weten dat Gemma zich tot de laatste dag zal blijven inzetten voor onze gemeente. We wensen haar veel succes en voldoening bij de volgende stap in haar loopbaan.”

Naar verwachting beslist de gemeenteraad op 13 juli over de benoeming van een nieuwe wethouder. De fractievoorzitter van Lokaal Alternatief heeft aangekondigd om Joyce Zwaga-Komen voor te dragen als wethouder. Zij is nu raadslid voor Lokaal Alternatief in de gemeente Duiven.