Gemeente Duiven sluit overeenkomst voor aanleg glasvezel

10 februari 2023
Nieuws

Het sein staat op groen voor de aanleg van glasvezel in Duiven. Burgemeester en wethouders sluiten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met DELTA Netwerk. Daarmee is glasvezel straks vrijwel overal in de gemeente Duiven beschikbaar.

Glasvezel biedt snel en stabiel internet. Met een glasvezelnetwerk is de gemeente Duiven voorbereid op de toekomst. DELTA is vorig jaar gestart met een campagne om voldoende deelnemers te werven. Inwoners konden zich aanmelden voor een glasvezelaansluiting. Veel mensen hebben dit gedaan. Voldoende voor DELTA om het glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen. Vooruitlopend op de samenwerkingsovereenkomst heeft DELTA al huisbezoeken afgelegd. Nu kunnen ze echt aan de gang. De aanleg begint in maart 2023. Medio 2024 is het glasvezelnetwerk gereed.

Benieuwd of u ook kunt aansluiten op glasvezel? Doe een postcodecheck op www.deltanetwerk.nlexterne-link-icoon. Hier vindt u ook meer informatie over glasvezel, de kosten en aanmelden.