Energietoeslag

Heeft u een bijstandsuitkering of een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm? Dan krijgt u ook dit jaar geld om de energierekening te betalen. We noemen dit energietoeslag. U krijgt € 1.300,-. Dit geld krijgt u omdat gas en elektriciteit op dit moment erg duur zijn. Hoe hoog is een inkomen onder 120% van de bijstandsnorm? Hieronder vindt u de netto bedragen. Let op: op dit moment kunt u de energietoeslag niet meer aanvragen. Dit was mogelijk tot 1 juli 2024.

Energietoeslag 2023

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Duiven als u op de datum van de aanvraag:

 • 21 jaar of ouder bent
 • hoofdbewoner bent én
 • in de gemeente Duiven woont én
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft én
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende nettobedrag per maand

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de datum van aanvraag:

 • 18,19 of 20 jaar oud bent of
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente

Inkomensgrens

Bent u tussen 21 jaar en gepensioneerd?

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.386,95
 • Gehuwd/samenwonend/gezin: € 1.981,34

Bent u met pensioen?

 • Alleenstaand of alleenstaande ouder: € 1.547,74
 • Gehuwd: € 2.101,70
 • Gehuwd waarvan één met pensioen, de ander niet: € 2.101,70


Afhandeling van uw aanvraag

Als u het formulier heeft ingediend, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u in aanmerking komt voor de energietoeslag. Misschien nemen wij contact met u op voor extra informatie. Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

De gemeente kan bij de aanvraag of achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere organisaties en personen informatie over u en uw partner opvragen die belangrijk is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

De eventueel toegekende energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Sociaal Loket. Dit kan telefonisch via (0316) 279 111 of per mail via sociaalloket@1stroom.nl.

Betalingsproblemen

Heeft u nu problemen met de betaling van uw energierekening? Neem dan contact op met uw energieleverancier om een betalingsregeling te treffen. Lukt dit niet en dreigt u afgesloten te worden? Bel dan naar team Schuldhulpverlening van de gemeente: (0316) 297 111 of per email via schuldhulpverlening@1stroom.nl of neem contact op met Maatje voor elkaarexterne-link-icoon. Meer informatie leest u ook op de pagina Schuldhulpverlening