Coalitieakkoord: Samen aan de slag!

28 november 2023
College en raad, Nieuws

De handen ineenslaan, de mouwen opstropen en met uitgestoken hand aan de slag gaan. Dat is het motto van het nieuwe coalitieakkoord dat gesloten is in gemeente Duiven. Maandag 27 november presenteerden fractievoorzitters Wilco van Brandenburg (Lokaal Alternatief), Hans Stam (CDA) en Elena Schrijner (VVD) dit akkoord, waarmee zij komende jaren aan de slag gaan voor Loo, Groessen en Duiven.

Woningbouw, duurzaamheid en zorg voor elkaar

Voor de nieuwe coalitie staan 3 thema’s centraal: woningbouw, duurzaamheid en het sociaal domein (zorg voor elkaar). Lokaal Alternatief, CDA en VVD willen doorpakken op woningbouw, zodat komende jaren meer huizen gebouwd gaan worden. De drie partijen willen een duurzame gemeente bevorderen door in te zetten op biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzame energieopwekking. Voor het sociaal domein geldt dat de politieke samenwerking het omzien naar elkaar centraal wil stellen. Burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn daarbij heel belangrijk.  

Samen aan de slag

Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen. De nieuwe coalitie wil samenwerken met alle partijen in de gemeenteraad. Een aantal suggesties van andere partijen is opgenomen in het akkoord. De samenwerkende partijen vinden het belangrijk om te werken vanuit een transparante bestuurscultuur waarin onderling vertrouwen centraal staat. Belangrijk uitgangspunt is om samen met inwoners, verenigingen, kerken, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de drie centrale thema’s te werken.

Nieuw college

Maandagavond 27 november werd in een speciale raadsvergadering Geert-Jan Schrijner (VVD) benoemd tot wethouder, waarmee het nieuwe college rond is. Naast Schrijner bestaat het college uit Huub Hieltjes (Burgemeester), Johannes Goossen (CDA), Joyce Zwaga (Lokaal Alternatief) en Bertus Brinkman (gemeentesecretaris). Het college stelt een collegeprogramma op om concreet aan de slag te gaan met het coalitieakkoord.