Bouw woningen op Ploen Noord stap dichterbij

13 april 2023
Nieuws

Op donderdag 6 april ondertekenden wethouder Dominique van Dam en de heer Clemie van Wanrooij namens Van Wanrooij Projectontwikkeling BV een intentieovereenkomst met betrekking tot woningbouwlocatie De Ploen Noord. Hiermee komt de bouw van woningen op deze locatie weer een stap dichterbij. Van Wanrooij gaat aan de slag met een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor deze locatie. Hierbij zal de ontwikkelaar samen met de gemeente omwonenden zorgvuldig informeren en raadplegen.

Intentieovereenkomst

In de intentieovereenkomst maken de gemeente en ontwikkelaar afspraken over onder andere het beoogde woningbouwprogramma, de financiën, kwalitatieve uitgangspunten en de verkoop van een perceel gemeentegrond aan de ontwikkelaar. De planning is dat er in 2025 gestart wordt met de eerste bouwwerkzaamheden.

Circa 100 of 300 woningen

Van Wanrooij is eigenaar van een agrarisch perceel gelegen ten noorden van de wijk Ploen-Zuid. Samen met het perceel van de gemeente kunnen hier circa 100 woningen op gerealiseerd worden. Het streven is om het plangebied verder in noordelijke richting uit te breiden richting de Westsingel. Omdat de aankoop van de extra gronden tot op heden nog onzeker is heeft de gemeenteraad in juni 2022 besloten om voor nu aan de slag te gaan met het kleinere plangebied van 80 tot 100 woningen. Indien op korte termijn de extra gronden alsnog definitief verworven kunnen worden, dan kan het plan eventueel uitgebreid worden naar circa 300 woningen.

Meer betaalbare woningen  

We willen in Duiven voldoende woningen bouwen voor jong en oud, in verschillende prijsklassen maar vooral ook een betaalbaar aanbod. Samen met Van Wanrooij werken we daarom aan een uitwerking van het plan met een diversiteit aan woningtypes voor zowel sociale huur, betaalbare en middeldure koop/huur en vrije sector koopwoningen.

Participatie

Zodra bekend is wanneer er een eerste bewonersavond georganiseerd wordt, dan zal de gemeente daar samen met ontwikkelaar Van Wanrooij breed over communiceren.