Beter afval scheiden: haal eruit wat erin zit!

26 september 2023
Nieuws

Deze week valt er een folder in uw brievenbus over afval scheiden. De mailing vormt de aftrap van een campagne van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Samen gaan we op weg naar minder afval. Zo besparen we geld én het milieu.

Minder afval, meer hergebruik

“We willen naar zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen”, zegt wethouder Hans Sluiter van Westervoort. “Tegelijkertijd willen we de kosten voor inwoners zo laag mogelijk houden. Dat kan allebei door restafval nog beter te scheiden. Hoewel afvalverwerking steeds duurder wordt, hou je zo toch grip op de kosten.” Zijn Duivense collega-wethouder Joyce Zwaga-Komen vult aan: “We zien in het restafval bijvoorbeeld nog veel groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT). Als je dat apart aanbiedt, zit je vuilniszak of restafvalcontainer minder snel vol. En krijgt GFT een tweede leven als compost. Winst dus voor je portemonnee én het milieu.” 

Blikvanger in de campagne is een afvalcontainer met verschillende kleurtjes. Deze laten zien welke herbruikbare grondstoffen niet bij het restafval horen. U komt ‘m de komende tijd vaker tegen. Meer weten? Kijk op www.samenminderafval.nlexterne-link-icoon

Tips over afval scheiden en uw persoonlijke afvalkalender vindt u op www.mijnafvalwijzer.nlexterne-link-icoon en in de Afvalwijzer app.