Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Asielopvang

De gemeente Duiven gaat meewerken aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om tijdelijk maximaal vijftig asielzoekers tussen de 13 tot en met 17 jaar in Duiven te laten wonen. Het oude klooster Regina Pacis aan Rijksweg 56/56a wordt aangepast zodat op 29 november de eerste jongeren kunnen arriveren. Zij blijven tot uiterlijk eind april 2022.

Noodsituatie

In het aanmeldcentrum in Ter Apel is er sprake van acute opvangproblematiek. Er is te weinig plaats om net aangekomen asielzoekers op te vangen. 

“Het college vindt het belangrijk dat we als gemeente en dorpsgemeenschap onze verantwoordelijkheid nemen. De tijdelijke opvang van circa 50 asielzoekers vindt het college passend bij de noodsituatie. Daarbij is een einddatum gesteld: eind april 2022. Het gaat dus om een periode van bijna een half jaar. Bij het bepalen van de einddatum is rekening gehouden met de plannen voor de verbouw van het pand naar woningen, waaraan ook dringend behoefte is”, licht burgemeester Huub Hieltjes toe.

Dagbesteding

Er wordt gezocht naar een plek waar de jongeren elke werkdag tot 15.00 uur naar school kunnen gaan. Ze moeten zelf boodschappen doen, koken en besteden tijd aan gesprekken in het kader van hun procedure. In het voormalige kloosterpand is dag en nacht begeleiding aanwezig. “Het gaat om minderjarigen uit een ander land, die hebben zorg nodig”, zegt Henk Jan Kamerbeek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Verbouwing

Het voormalig kloosterpand, dat in bezit is van de gemeente, moet eerst worden aangepast, zodat de jongeren er veilig kunnen verblijven. Sommige werkzaamheden worden door de gemeente opgepakt, zoals het brandveilig maken van het pand. Het COA zorgt voor de indeling en inrichting van de ruimte.  Zodra de verbouwing klaar is, kunnen de asielzoekers er terecht. Naar verwachting is dat 24 november.

Woningbouw

De bestaande woningbouwplannen starten zoals gepland in mei na het vertrek van de asielzoekers. Het gaat om de bouw van 13 appartementen met een huurprijs van 700 tot 900 euro per maand.

Veelgestelde vragen

Zijn de asielzoekers gevaccineerd tegen Corona?

Alle asielzoekers krijgen een coronavaccinatie aangeboden, maar vaccineren is niet verplicht. Zij moeten zich, net als alle andere inwoners houden aan de actuele coronamaatregelen.

Waarom komt dit besluit nu in eens? Waarom worden we hiermee overvallen?

De noodsituatie in Ter Apel en Nederland vragen om snel handelen.

Is het een normaal asielzoekerscentrum?

De locatie zal worden gebruikt als procesopvanglocatie (POL). Dit betekent dat de asielzoekers na hun aanmelding verhuizen naar deze locatie. Daar doorlopen zij de algemene asielprocedure. Medewerkers van VluchtelingenWerk geven voorlichting over de asielprocedure en asielzoekers hebben in de procesopvanglocatie toegang tot noodzakelijke medische zorg via Gezondheidszorg asielzoekers. Tijdens het verblijf worden de asielzoekers 24 uur per dag begeleid door COA-medewerkers.

Waar worden de jongeren opgevangen?

Het voormalige kloosterpand aan de Rijksweg 56/56a (Regina Pacis) wordt door het COA en de gemeente aangepast zodat de jongeren er naar verwachting 24 november terecht kunnen. De minderjarigen blijven tot uiterlijk eind april 2022. Daarna wordt het pand, zoals gepland, verbouwd tot appartementen met een huurprijs van 700 tot 900 euro per maand.

Wie worden er in Duiven opgevangen?

Het COA gaat onderdak bieden aan maximaal 50 jonge asielzoekers die nog geen verblijfsstatus hebben. Deze minderjarige jongeren komen uit verschillende landen. Zij worden intensief door het COA begeleid. In het kloosterpand is dan dag en nacht begeleiding aanwezig. Het gaat om minderjarigen uit een ander land, die kun je niet aan hun lot overlaten.

Is er dagbesteding voor de jongeren?

Er wordt gezocht naar een plek waar de jongeren elke werkdag tot 15.00 uur naar school kunnen gaan. Ze moeten zelf boodschappen doen, koken en besteden tijd aan gesprekken in het kader van hun procedure.

Zijn de kinderen vrij om op elk moment het pand te verlaten?

Ja. Asielopvang is geen gevangenis. Er is wel een programma, intensieve begeleiding en toezicht vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Mogen de bewoners ook bezoek ontvangen?

Asielzoekers vinden het vaak erg fijn om bezoek te ontvangen. Het contact met Nederlanders is voor hen erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat ze zich sneller thuis voelen en beter integreren. Bewoners van de opvang mogen bezoek ontvangen tussen 10:00 en 22:00 uur, na vooraf aangevraagde toestemming.

Kan ik ook helpen bij de opvang?

De vacatures voor vrijwilligers variëren per locatie. Soms zijn er bijvoorbeeld buddies nodig om bewoners te begeleiden naar een ziekenhuis of vrijwilligers om te helpen met het oefenen van de taal. Zie coa.nl/nl/vrijwilligerswerk

Hoe zit het met de coronamaatregelen op de locatie?

Net als alle andere inwoners moeten de asielzoekers zich houden aan de actuele coronamaatregelen. Als asielzoekers Nederland binnenkomen, worden zij bij het paviljoen Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) getest. Als iemand positief wordt getest op het coronavirus, gaat hij of zij op een uitwijklocatie in isolatie. 

Worden de asielzoekers gescreend of onderzocht?

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) onderzoekt de verblijfsaanvragen. Tijdens die procedure worden zij uitgebreid gescreend.

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

De jongeren worden intensief begeleid door mensen van het COA en moeten zich net als alle andere inwoners van Duiven aan onze wetten en regels houden. Op de locatie zijn altijd begeleiders aanwezig, in de ochtend twee, daarna drie en ook ’s nachts twee.

Waar gaan de asielzoekers na april 2022 naar toe?

Dat is nu nog niet duidelijk. Het COA zoekt een passende oplossing.

Waarom werkt de gemeente Duiven mee aan deze opvang?

Er is sprake van een noodsituatie. Asielzoekers slapen nu in tenten en kunnen nergens heen. Het college van burgemeester en wethouders van Duiven vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan deze onmenselijke situatie. Wij vinden dat met de winter in aantocht iedereen recht heeft op onderdak. De commissaris van de Koning in Gelderland heeft toegezegd om in Gelderland op zeer korte termijn 100 plekken te vinden om asielzoekers op te vangen. Het college van de gemeente Duiven neemt met het aanbieden van tijdelijke opvang haar verantwoordelijkheid.

Gaan de plannen voor woningbouw nu niet door?

De woningbouwplannen zijn zeker niet van de baan. In mei 2022 start de bouw van 13 appartementen met een huurprijs van 700 tot 900 euro per maand.

Is de gemeenteraad betrokken?

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de afspraken met het COA. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

Op 31 augustus 2021 vroeg de raadsfractie van D66 in de gemeente Duiven al aandacht voor de opvang van asielzoekers. Het college antwoordde daarop in de kennisgeving van 5 oktober dat zij gezien de maatschappelijke urgentie het opnieuw opvangen van asielzoekers voorstelbaar vinden. De gemeente Duiven kreeg twee weken later een verzoek van commissaris van de Koning in Gelderland voor noodopvang. Naar aanleiding daarvan is er gezocht naar een geschikte locatie.

Zijn omwonenden geïnformeerd?

Zodra duidelijk werd dat het COA het Regina Pacis pand aan de Rijksweg als geschikt beoordeelde, zijn de omwonenden met een bewonersbrief geïnformeerd. Het college vindt het belangrijk om de omwonenden in een vroeg stadium te informeren over de komst van de nieuwe bewoners. De gemeente heeft nog niet op alle vragen antwoorden, maar wil wel graag het gesprek aan gaan over het waarom en hoe.

Hoeveel geld gaat het de gemeente kosten?

De opvang van asielzoekers in een noodopvang kost geld. Het COA betaalt deze kosten. De gemeente maakt door de komst van de opvang kosten door de inzet van menskracht en organisatiekosten. Hierover worden afspraken gemaakt met het COA.

Hebben we eerder asielzoekers opgevangen?          

In 2015 heeft de gemeente kortdurende crisisopvang verzorgd in de sporthal Triominos. Dat was voor 72 uur en ging om zo’n 46 asielzoekers.

In de jaren negentig heeft de gemeente enkele jaren asielopvang georganiseerd op een locatie vlak bij de kruising Rijksweg/ Westsingel. Dat ging om een groter aantal asielzoekers en daarvoor was ook noodhuisvesting geregeld.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoekers Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen.

Contact

Inloopavond

Maandag 8 november is er een inloopavond op het gemeentehuis van 19:00 tot 21.00 uur. In verband met de coronamaatregelen willen we u vragen om u vooraf aan te melden via asielopvang@duiven.nl. U kunt dan ook aangeven hoe laat u aanwezig zult zijn. Let op: zonder aanmelding kunnen we u helaas niet toelaten.

Telefoonnummer

Na opening van de opvanglocatie is deze telefonisch bereikbaar. We zullen het nummer hier bekend maken.

Vragen

Heeft u vragen over het COA? Kijk dan eens op www.coa.nl.

Via asielopvang@duiven.nl kunt u vragen aan de gemeente stellen. De lijst met Veelgestelde vragen op de website zal ook steeds worden geactualiseerd.