Biezenkampen

De gemeente onderzoekt met Vivare en Rabo SmartBuilds of een flexwoonproject haalbaar is op locatie Biezenkampen. Hiervoor is slechts een gedeelte van Biezenkampen nodig. De gemeente doet een stedenbouwkundig onderzoek. Dit onderzoek omvat een gebiedsvisie voor totaal Biezenkampen, enerzijds om een flexwoonproject goed in te passen en anderzijds omdat het totale gebied in de toekomst mogelijk tot woningbouwlocatie wordt ontwikkeld. Hierover neemt de gemeenteraad van Duiven naar verwachting later dit jaar een besluit.

De focus van de gemeente Duiven ligt nu bij woningbouwlocaties Plakse Weide en Ploen Noord.

Meer informatie

Wilt u het proces rond alle uitbreidingslocaties in Duiven volgen of heeft u vragen over Biezenkampen? Stuur dan een mail naar woningbouw@duiven.nl.