25% minder restafval in 2022, bijna 80% van het afval gescheiden

15 juni 2023
Nieuws

De hoeveelheid restafval per inwoner is in 2022 met 25% gedaald naar 100 kilo per inwoner. Het scheidingspercentage is gestegen: inwoners scheiden bijna 80% van het huishoudelijk afval. Dit blijkt uit de inzamelresultaten van huishoudelijk afval in de gemeente Duiven van afgelopen jaar.

“De maatregelen om de hoeveelheid restafval te verminderen hebben effect”, concludeert wethouder Gemma Tiedink. “Hiermee hebben we na de invoering van diftar in 2016 opnieuw een forse stap gezet naar minder restafval. Maar we zijn er nog niet. Ons doel is maximaal 90 kilo restafval in 2025 en 60 kilo in 2030. Uiteindelijk willen we in 2050 helemaal circulair zijn, zodat afval niet meer bestaat en alle grondstoffen worden hergebruikt Hiervoor zijn nog stappen nodig. Bijvoorbeeld door restafval nóg beter te scheiden.”

Flinke daling restafval door maatregelen

In 2022 zijn verschillende maatregelen genomen voor minder restafval. Zo laat de gemeente het restafval nog maar 1 keer per 4 weken inzamelen en is het tarief voor het laten legen van de restafvalcontainer verhoogd. Dat maakt het aantrekkelijker om afval beter te scheiden. De lagere inzamelfrequentie blijkt goed haalbaar: huishoudens boden de restafvalcontainer vorig jaar gemiddeld 8 (140 liter) en 10 keer (240 liter) aan. In 2021 was dit gemiddeld nog 12,66  keer.  Inwoners kunnen sinds vorig jaar ook luiers en incontinentiemateriaal apart inleveren. Daarnaast zet de gemeente in op communicatie voor goede informatie, bewustwording en gedragsverandering. De maatregelen hebben het verwachte effect. De totale hoeveelheid restafval (grof en fijn) is met 33 kg gedaald tot 100 kilo per inwoner. Hiervan wordt 75 kilo als fijn restafval opgehaald aan huis en 25 kilo gebracht op het Afvalaanbiedstation. 

Afval scheiden

Het scheidingspercentage is gestegen naar bijna 80%. De hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT in 2022 was met 125 kilo 10% lager dan in 2021. Maar dit hangt ook samen met de seizoensinvloeden: 2022 was een droog jaar, terwijl mensen in het groeizame 2021 veel meer tuinafval hadden. Ook het gescheiden ingezamelde oud papier en karton is gedaald. Dit is een landelijke tendens. De hoeveelheid gescheiden ingezameld PMD is met 30 kilo stabiel gebleven ten opzichte van de coronajaren 2020 en 2021. De hoeveelheid gescheiden ingezamelde en gerecyclede luiers is toegenomen; er wordt goed gebruik gemaakt van de hiervoor in 2021 en 2022 geplaatste containers. Belangrijk blijft de kwaliteit van PMD en GFT. Als mensen afval niet op de juiste manier scheiden, kan het niet hergebruikt worden. 

Acties voor minder restafval

“We blijven inwoners stimuleren om de hoeveelheid restafval te verminderen”, geeft Gemma Tiedink aan. “Zo bestaat 32% van het restafval uit
GFT, vooral etensresten. Dat kan dus nog beter. Daarom brengen we vooral het belang van het scheiden van GFT onder de aandacht, maar ook van andere afvalstromen. In het najaar start hiervoor een speciale communicatiecampagne. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om een ja-sticker in te voeren. Dit om ongewenst reclamedrukwerk te verminderen. Ook gaan we door met lessen over (zwerf)afval en afval scheiden op scholen. Verder breiden we het aantal containers voor het inleveren van luiers en incontinentiemateriaal uit en komen er extra textielcontainers.”