12 april: meedenken over participatie

21 maart 2023
Nieuws

Denk mee, praat mee, doe mee! De gemeente Duiven nodigt inwoners uit om participatie in de gemeente extra kleur te geven. Woensdag 12 april bent u welkom in De Stek, Rijksweg 53 in Duiven. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Update

Zo’n 30 inwoners waren afgelopen woensdagavond in De Stek om mee te praten over participatie in de gemeente Duiven. In groepjes gingen de aanwezigen in gesprek over hoe de gemeente inwoners kan betrekken bij plannen en projecten. Maar ook andersom: hoe kunnen inwoners de overheid betrekken bij hun eigen initiatieven? Daarnaast ging het over de samenwerking tussen gemeente en inwoners – en welke rol iedereen daarin heeft.

Donderdag 20 april is er een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties. Voor de zomer laten we weten welke input we wel en niet verwerken in het beleidskader Participatie. En waarom. We verwachten dat de gemeenteraad in september een besluit neemt over het beleidskader.

Met elkaar kleuren we de gemeente Duiven. Want als iedereen meedenkt en meedoet, krijgt de gemeente Duiven nog mooiere buurten, wijken en dorpen. Participatie heet dat. Maar op welke manier wilt u betrokken worden? Hoe gaan we daarin met elkaar om? En welke spelregels horen erbij?

Samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente

Dominique van Dam, wethouder participatiebeleid, daagt alle inwoners uit om participatie in de gemeente Duiven extra kleur te geven. “Iedereen is welkom! Ik ben vooral benieuwd hoe we de samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeente kunnen versterken.”

De wethouder hoopt op een grote opkomst op woensdag 12 april. “We maken er een gezellige avond van, terwijl we samen ideeën en ervaringen uitwisselen met oog voor de toekomst van onze buurten en wijken in Duiven, Groessen en Loo. Vervolgens is de gemeenteraad aan zet om het participatiebeleid vast te stellen. Zodat er een duidelijk kader komt voor wat we onder participatie verstaan en hoe we daar als gemeente uitvoering aan kunnen geven.”

Aanmelden kan via participatie@1stroom.nl.