Woonwagenstandplaatsen

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Duiven de ‘Beleidsregel toewijzing woonwagenstandplaatsen 2021 gemeente Duiven’ vastgesteld. Met deze beleidsnotitie gaat de gemeente Duiven alle standplaatszoekenden ordenen en een wachtlijst maken.

Goed om te weten

Reden

Op 12 juli 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met een brief het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid aan de Tweede Kamer gestuurd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het College voor de Rechten van de Mens hebben laten weten dat het gemeentelijk beleid rond woonwagenbewoners moet meewerken aan de mensenrechten van woonwagenbewoners zoals opgenomen in het beleidskader van het Rijk. Hierbij moeten woonwagenbewoners vanuit culturele identiteit, uiteindelijk, hetzelfde als de wachttijd van een sociale huurwoning, kans maken op een woonwagenstandplaats. Vanuit deze verplichting is de ‘Beleidsregel toewijzing woonwagenstandplaatsen 2021 gemeente Duiven’ opgesteld.

Inschrijven wachtlijst

U kunt u zelf aanmelden voor de wachtlijst voor een woonwagenstandplaats in de gemeente Duiven. Hiervoor dient u een aanvraagformulier in te vullen.
Het aanvraagformulier kunt u opvragen via ruimtelijkeontwikkeling@1stroom.nl.

Proces

De gemeente Duiven stelt een wachtlijst op met de verzamelde informatie uit de aanvraagformulieren. Woningcorporatie Vivare is, als eigenaar van de woonwagenstandplaatsen en de woonwagens, verantwoordelijk voor de uiteindelijke toewijzing van de beschikbare standplaatsen. Dit betekent dat Vivare, volgens de volgorde van de wachtlijst, zal bekijken of een aanvrager binnen de doelgroep valt en voldoet aan de door Vivare geschreven voorwaarden. Hierna zal blijken of de aanvrager recht heeft op een vrije woonwagenstandplaats.

Vragen

Heeft u vragen over de beleidsnotitie of over de inschrijving voor de wachtlijst, dan kunt u contact opnemen met Team Ruimtelijke Ontwikkeling, ruimtelijkeontwikkeling@1stroom.nl.