Wetten en regels gemeente

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.

  • Een verordening bevat regels die gelden voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast.
  • In een beleidsregel of nadere regels staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. En beleidsregel is geen wet, maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • Verordeningen en beleidsregels vindt u op overheid.nlexterne-link-icoon.
  • Bekendmakingen van nieuwe verordeningen en beleidsregels vindt u in het digitale gemeenteblad via zoek.officiëlebekendmakingen.nl (kies een zoekterm, kies bij Datum een datum of periode, kies bij documentsoort voor Gemeenteblad, kies bij Type organisatie voor Gemeente, kies bij Publicerende organisatie voor Duiven).
  • Ontheffingen en verleende vergunningen/aanvragen vergunningen kunt u terugvinden in het digitale gemeenteblad via zoek.officiëlebekendmakingen.nl.

E-mail service bekendmakingen

Op de website www.overheid.nlexterne-link-icoon worden alle besluiten gepubliceerd van alle overheden. Dus ook van de provincie, waterschap en gemeente. De bekendmakingen zijn op postcodeniveau beschikbaar. U kunt zich daarop abonneren. Zo kunt u precies de ontwikkelingen in uw eigen buurt volgen. U ontvangt de besluiten dan per e-mail. Ga naar de attenderingsservice op de website Overheid.nl externe-link-icoonom uw profiel aan te maken.