Wethouder Marieke Overduin

Wethouder (CDA)

Wethouder Marieke Overduin

Portefeuille

 • Thema herijking sociaal domein
 • Sport (BOSS-programma)
 • Uitdaagrecht
 • Euregio
 • Wonen & Zorg (inclusief aandachtsgroepen: arbeidsmigranten, statushouders en woonwagenbewoners)
 • Financiën
 • Opvang vluchtelingen

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de raad van Toezicht van Woon- en dienstencentrum Bethanië te Ede
 • Voorzitter van de remuneratiecommissie en van de commissie Vastgoed
 • Lid van het Provinciaal Bestuur CDA Gelderland

Vertegenwoordigingen

 • Bestuur Bedrijfvoeringorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)
 • Lid algemeen bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR)
 • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR): Bestuurscommissie Inkoop zorg
 • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR): bestuurscommissie onderwijs en bestuurscommissie participatie
 • Lid algemeen bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
 • Lid algemeen bestuur Euregio
 • Lid algemeen bestuur Samenwerking de Liemers (SDL)
 • Bestuurscommissie Gezondheid (VGGM)
 • Regio overleg Zorg en Veiligheid