Wethouder Joyce Zwaga-Komen

Wethouder (Lokaal Alternatief)

Portefeuille 

  • Thema duurzaamheid
  • Werk & inkomen
  • Onderwijs & onderwijshuisvesting
  • Beheer openbare ruimte
  • Vrijwilligersbeleid en stimuleringsbeleid
  • Liemerse ambassade
  • Dierenwelzijn
  • Euregio

Nevenfuncties

  • Algemeen bestuur RSD