Wethouder Geert-Jan Schrijner

Wethouder (VVD)

Portefeuille

  • Thema doorpakken op woningbouw
  • Omgevingswet
  • Ruimtelijke ordening
  • Mobiliteit: A12 en A15
  • Bedrijventerreinen
  • Opvang vluchtelingen
  • Grondbeleid
  • Mobiliteit (inclusief Mobiliteitsplan)

Nevenfuncties

  • Eigenaar Schrijner.com (onbezoldigd)