Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Vrijwilligerswerk

Er zijn in Duiven veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen of een beroep te doen op een vrijwilliger. Via de organisatie waarbij u vrijwilligerswerk doet bent u collectief verzekerd.

Algemeen

Vrijwilliger in de gemeente Duiven: waarom niet?!

Op 8 mei 2017 is door de gemeenteraad het nieuwe Vrijwilligersbeleid vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe de gemeente Duiven de komende jaren aan de slag gaat met het Vrijwilligerswerk binnen de gemeente. Kortgezegd wil de gemeente het vrijwilligerswerk stimuleren, verbinden, ondersteunen en continueren. Wat gaat de gemeente daar concreet in doen:

Het waarderen van Vrijwilligerswerk

Vanuit de gemeente wordt ieder jaar al de Vrijwilligersavond georganiseerd om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Die waardering moet het hele jaar zichtbaar zijn en daarom wil de gemeente extra aandacht schenken aan vrijwilligers, verenigingen, initiatieven en iedereen die zich inzet voor de samenleving binnen de gemeente Duiven. Bijvoorbeeld via Facebook en de Duiven Post.

Verbinden

De geschikte vrijwilligers, organisatie of taak vinden kan lastig zijn. Om er voor te zorgen dat iedere vereniging of organisatie over voldoende vrijwilligers beschikt wil de gemeente deze groepen ondersteunen. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in bijeenkomsten tussen verenigingen zoals het BOSS café bij sport of de bijeenkomsten waar muziekverenigingen samen komen. In deze overleggen kunnen verenigingen kijken waar ze elkaar kunnen versterken en op welke wijze ze kunnen profiteren van het netwerk van bijvoorbeeld de combinatiefunctionarissen, Mikado en de Liemerse Uitdaging.

Voor vrijwilligers die een organisatie of taak zoeken is er de Vrijwilligerscentrale. Hier kunnen (nieuwe) vrijwilligers zich melden met hun talenten en wordt er gekeken of dit gekoppeld kan worden aan een vacature, project of organisatie.

De gemeente als ondersteuner

Op dit moment ondersteunt de gemeente vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties al op verschillende vlakken. Zo is er de vrijwilligersverzekering, wat vrijwilligers in de gemeente Duiven verzekert tegen risico’s. Andere vormen van ondersteuning zijn het opzetten van de dialoog met verenigingen en organisaties, de Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligerscollege van Mikado en Kleur uw Buurt. Hiermee krijgen inwoners de kans hun buurt in te ‘kleuren’ en bij te dragen aan speelvoorzieningen, groen en preventie in de buurt.

VOG

De gemeente voegt daar de nieuwe VOG regeling aan toe. De Verklaring Omtrent Gedrag is vaak een vereiste voor werknemers, maar wordt ook steeds meer gemeengoed in het vrijwilligerswerk. Voornamelijk om een veilig klimaat te creëren. Een VOG kost veel geld en de gemeente is van mening dat die kosten niet door vrijwilligers zelf gemaakt moeten worden. Meer informatie over deze regeling en voor wie die van toepassing is vindt u op de website van de gemeente Duiven.

En verder…

Om er voor te zorgen dat vrijwilligers ook in de toekomst hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en dat er voldoende vrijwilligers zijn, wil de gemeente bovenstaande zaken doorzetten. Dat is niet alleen doorzetten, maar ook op tijd haar acties aanpassen aan wat er nodig is in de samenleving van de gemeente Duiven.

Goed om te weten

Vrijwilligerswerk doen?

Wilt u direct zien of er vrijwilligerswerk is in Duiven, dat u leuk vindt om te doen? Kijk dan eens naar de vacaturebank van de vrijwilligerscentrale van Stichting Mikado.

Verzekering van vrijwilligers

De gemeente Duiven zorgt ervoor dat u als vrijwilliger verzekerd bent voor de risico's van vrijwilligerswerk. U moet het werk dan wel doen bij een Duivense vrijwilligersorganisatie.

Wie vallen onder de verzekering?

  • Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
  • Mantelzorgers. Dit zijn personen die langdurig en onbetaald op grond van een persoonlijke band met de betreffende persoon de zorg voor chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich nemen. 
  • Maatschappelijke stagiairs.

Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen.

Wat te doen bij schade

Voor de vrijwilligersverzekering geldt dat zij een secundaire dekking heeft. Het is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor. Als uw eigen verzekering geen dekking biedt, dan kunt u de schade melden op de vrijwilligersverzekering. Hiervoor kunt u gebruik maken van het schadeformulier.

pdf Digitaal schade aangifteformulier VNG VrijwilligersPolis (PDF, 68.27 KB)

Print het formulier uit en stuur het ingevuld naar: Gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA  Duiven. De gemeente meldt de schade bij de verzekeraar. U ontvangt vervolgens van de verzekeraar bericht over de afwikkeling van de schade.

Verklaring omtrent Gedrag

Gratis VOG voor vrijwilligers in de gemeente Duiven

In het nieuwe vrijwilligersbeleid van de gemeente Duiven is een regeling opgenomen voor het vergoeden van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers. Hierdoor moet worden voorkomen dat de prijs van een VOG een drempel is om vrijwilligerswerk te doen.

Op 8 mei is door de gemeenteraad het nieuwe Vrijwilligersbeleid vastgesteld. Een belangrijk onderdeel in dit nieuwe beleid is het vergoeden van de VOG voor vrijwilligers. De gemeente Duiven vindt dat het doen van vrijwilligerswerk niet belemmerd moet worden door de kosten van een VOG. Hieronder leest u meer over deze regeling.

Gratis VOG

Voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden is het verplicht een VOG te overleggen, ook voor mensen die deze activiteiten en werkzaamheden vrijwillig doen. Vanuit het Rijk bestaat er al een gratis VOG regeling. Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden en wanneer zij voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zij voor hun vrijwilligers een gratis VOG aanvragen. De gemeente Duiven daagt het verenigingsleven uit om hier zoveel mogelijk van gebruik te maken. De Vrijwilligerscentrale van Mikado kan verenigingen in dit proces ondersteunen, daarnaast bieden verschillende overkoepelende organisaties diverse handleidingen aan.
Meer informatie over de regeling is te vinden op: www.gratisvog.nl.

Voorwaarden VOG regeling

De gratis VOG regeling binnen de gemeente Duiven is specifiek bedoeld voor verenigingen en vrijwilligers die niet voor de landelijke regeling in aanmerking komen. Vrijwilligers die actief zijn bij commerciële organisaties of voor commerciële activiteiten zijn uitgesloten voor de regeling. Voorwaarden voor de gratis VOG in de gemeente Duiven zijn:

  • Actief en woonachtig in de gemeente Duiven;
  • Vrijwilligerswerk voor/bij een initiatief in de gemeente Duiven;
  • Aantonen meerwaarde of vereiste van de VOG;
  • Verenigingen moeten aantoonbaar vrijwilligers- of veiligheidsbeleid hebben;
  • Vrijwilligers kunnen per activiteit één keer gebruik maken van de gratis VOG.

Met het aanvullen van de rijksregeling wil de gemeente Duiven het belang van een veilig klimaat rondom vrijwilligerswerk uitdragen. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de samenleving. De prijs van een VOG mag daarom niet de drempel zijn tot het doen van vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie over de Rijksregeling of de gemeentelijke regeling kunt u contact opnemen met de gemeente Duiven via telefoonnummer: (0316) 279 111. Voor ondersteuning op het gebied van veiligheidsbeleid of over de VOG kunt u contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale via telefoonnummer (0316) 250700 of via e-mail vrijwilligerscentrale@mikado-welzijn.nl.