Verkeer in uw buurt

De gemeente krijgt veel vragen over verkeer. Vaak gaan deze over onveilige situaties, te hard rijden of problemen met parkeren. We zijn continu bezig om de wegen in onze gemeente zo veilig mogelijk te houden. Hierbij pakken we eerst de plekken aan waar de kans op een onveilige situatie het grootst is. Ingrijpende maatregelen, zoals het plaatsen van drempels of aanpassen van kruispunten, combineren we zoveel mogelijk met bijvoorbeeld werk aan de riolering of groot onderhoud.

Veelgestelde vragen

We krijgen vaak de vraag of we iets aan hoge snelheden kunnen doen. Bijvoorbeeld door verkeersdrempels of -borden te plaatsen. Of de straat aan te passen naar een woonerf of eenrichtingsverkeer. We kijken altijd eerst of er echt te hard gereden wordt. Blijkt dat structureel zo te zijn, dan kijken we samen naar een oplossing. Hierbij moeten we ons natuurlijk ook aan regels houden.
Wilt u zelf iets doen? Bespreek het probleem eens met uw buurtgenoten. Samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) kunt u een campagne starten tegen hardrijden. Kijk voor meer informatie op het participatiepunt van VVNexterne-link-icoon.

Blokkeert een geparkeerde auto de straat of staat  een auto ergens waar parkeren verboden is? Meld dit dan www.fixi.nlexterne-link-icoon. De gemeente kan dan maatregelen nemen.

De gemeente brengt elke vier jaar de parkeerdruk in de wijken in beeld. Dit doen we door de parkeercijfers te leggen naast de meldingen van inwoners. We spreken van een parkeerprobleem in een woonwijk als overdag meer dan 85% en in de avond en nacht meer dan 90% van de beschikbare parkeerplaatsen bezet zijn. Is dit bij u zo? Dan bekijken we samen of en hoe we dit op kunnen lossen. We willen zo min mogelijk groen en plantsoen opofferen voor parkeerplaatsen. Want groen is belangrijk bij opvang en vasthouden van water én om opwarming van de wijk tegen te gaan (hittestress).

De gemeente plaatst meestal geen nieuwe verkeersspiegels. Een spiegel lijkt misschien veilig, maar leidt de aandacht af van het overige verkeer. Daarnaast geven spiegels vaak een onduidelijk beeld – ook door bijvoorbeeld regen, mist en sneeuw. Verder is de kans op vernieling groot.

We plaatsen geen nieuwe zebrapaden in een 30-kilometer zone. Een zebrapad lijkt een goede oplossing, maar is het vaak niet. In 30-kilometerzones, zoals woonwijken, zorgen ze voor schijnveiligheid. Omdat ze relatief weinig worden gebruikt, gaan bestuurders die de route vaak rijden er vanuit dat er toch niemand oversteekt. Gebeurt dat wel en let de overstekende voetganger zelf niet goed (want hij of zij verwacht voorrang)? Dan kan dit grote gevolgen hebben. We maken een uitzondering voor gebieden met veel voetgangers. Zoals het centrum, stationsomgeving of bij een school.
Ziet u een onveilige oversteekplaats buiten een 30-kilometerzone? Meld dit dan via www.fixi.nlexterne-link-icoon.