Verhuizing doorgeven

Geef uw verhuizing uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum door aan de gemeente. Gaat u buiten de gemeentegrenzen van Duiven wonen? Meld dan de verhuizing in uw nieuwe gemeente. Verhuist u naar of binnen Duiven? Geef de verhuizing dan online, met DigiD, door aan de gemeente Duiven.

Goed om te weten

  • Geef uw verhuizing op tijd door. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen, om vervelende verrassingen te voorkomen.
  • Geeft u uw verhuizing 4 weken vóór en niet later dan 5 dagen na uw verhuizing aan ons door? Dan is de verhuisdatum de datum van de adreswijziging. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door? Dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van uw adreswijziging.

Wie kan uw verhuizing doorgeven

  • Als u 16 jaar of ouder bent: uzelf.
  • Als u 16 jaar of ouder bent en bij uw ouders inwoont: uzelf, ouder, voogd of verzorger.
  • Als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger.
  • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft: samenwonende echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner. LET OP: bent u niet gehuwd of geregistreerd partner dan moet de partner zelf aangifte doen.
  • Als u onder curatele staat: de curator.
  • Een meerderjarige die u schriftelijk heeft gemachtigd.

Verhuizen naar een andere gemeente

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. De gemeente Duiven schrijft u automatisch uit.

Aan welke instanties geeft de gemeente mijn verhuizing door?

Op wiekrijgtmijngegevens.nlexterne-link-icoon kunt u zien aan welke instanties de gemeente uw verhuizing doorgeeft.

Juiste aangifte

Het doorgeven van een verhuizing met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen (Wet BRP).

Deze overtreding kan beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Schriftelijk doorgeven

Het is ook mogelijk om de verhuizing schriftelijk aan ons door te geven.
Vul het formulier Verhuizing doorgevenexterne-link-icoon, print het uit in en stuur dit samen met uw kopie identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument) naar ons op.
Als u de stukken opstuurt is er geen afspraak meer nodig.

Gaat u bij iemand inwonen? Vul dan ook het formulier Toestemming woonadresexterne-link-icoon in.

Afspraak maken

Heeft u geen DigiD of wilt u persoonlijk worden geholpen aan de balie? U maakt  daarvoor online een afspraakexterne-link-icoon.

Meenemen

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument)

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De gemeente controleert adressen

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen, gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacy-bescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren.

Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zonodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat vlot melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Correcties  kunt u doorgeven aan de gemeente. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan zelf om een adresonderzoek!