Uitvoeringsprogramma

De politieke partijen Lokaal Alternatief, CDA en VVD vormen de coalitie in de gemeente. Hun politieke afspraken en plannen staan in hoofdlijnen vastgelegd in het coalitieakkoord "Samen aan de slag".