Terinzagelegging

In het gemeentehuis kunt u stukken inzien of opvragen. Het kan hierbij gaan om het omgevingsplan, (voorgenomen) ontheffingen van een omgevingsplan, nieuwe verordeningen enzovoort. Bij de publicatie is aangekondigd dat deze gedurende een bepaalde termijn ter inzage liggen.

Aan het vaststellen van een omgevingsplan, verordening of een projectbesluit gaat een lange en zorgvuldige procedure vooraf. Onderdeel van die procedure vormt onder meer de mogelijkheid voor het inzien van de stukken op  www.officielebekendmakingen.nl of in papieren vorm in de hal van het gemeentehuis.

Wilt u een vergunning, bestemmingsplan of verordening inzien? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum voor het plannen van een afspraak: (0316) 279 111.