Starterslening

Het budget is voorlopig uitgeput, het fonds wordt niet meer aangevuld. Er kunnen daarom geen startersleningen meer worden verstrekt. Nieuwe aanvragen worden niet in behandeling genomen. Zodra er budget beschikbaar is, vanuit aflossing of vanuit nieuw budget, wordt dit kenbaar gemaakt via de Duivenpost en de website.