Sociaal Team

Het Sociaal Team van de gemeente Duiven is er speciaal voor mensen die op meerdere gebieden problemen hebben. En waarbij het niet lukt om deze zelf op te lossen. De situatie kan extra complex zijn, doordat er problemen zijn ontstaan met de hulpverlening, of wanneer hulp wordt geweigerd. Bent u hulpverlener? Vraag ondersteuning aan:

Goed om te weten

Aanmelden

Meestal meldt een professional de cliënt aan. Dat kan via bovenstaand formulier.

 • Deze professional bespreekt de aanmelding met de cliënt. (Als er sprake is van een zorgwekkende en zorgmijdende situatie, kan hiervan afgeweken worden).
 • De professional stuurt het online aanmeldformulier in.
 • Op donderdag wordt de aanmelding besproken in het Sociaal Team. De aanmelder wordt geïnformeerd over de uitkomst.
 • Daarna probeert het Sociaal Team een afspraak met de cliënt te maken.

De coach van het Sociaal Team helpt

 • De coach helpt het vertrouwen van de cliënt te vergroten: in zichzelf, in de ondersteuning en in de toekomst.
 • Samen met de cliënt maakt de coach de situatie weer overzichtelijk en regelt ze ondersteuning, die efficiënt wordt ingezet en goed op elkaar is afgestemd.
 • Zo wordt met elkaar het positieve verschil gemaakt.

De coach zorgt voor

 • inventarisatie op alle levensgebieden (bij alle leden van het huishouden)
 • integrale vraagverheldering
 • 1 gezin 1 plan
 • casusregie

Contact