Slopen en asbest verwijderen

Wilt u gaan slopen of asbest verwijderen? In veel gevallen hoeft u alleen een melding te doen. Dat doet u in het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Goed om te weten

Melding of vergunning

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wanneer melding

U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

 • Als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt.
 • Als u asbest verwijdert.

Wanneer vergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

 • Als u wilt slopen aan een erkend monument.
 • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd dorpsgezicht.
 • Als de sloop in strijd is met het omgevingsplan.

Asbest

Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u altijd een melding doen voor het slopen van asbest.

Voorwaarden

Bij het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest moet altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn. De inventarisatieplicht geldt niet voor bouwwerken waar geen vermoeden van asbest is, een inventarisatierapport kan dan achterwege worden gelaten. Dit kan blijken uit een van de volgende gegevens:

 • Een schriftelijk bewijs dat het bouwwerk gebouwd is na januari 1994.
 • Een asbestinventarisatierapport waaruit blijkt dat er geen asbest in het te slopen bouwwerk zit.

Voor zowel particulieren als bedrijven zijn er uitzonderingen op de asbestinventarisatieplicht.

Uitzonderingen op de asbestinventarisatieplicht

Particulieren mogen zelf geschroefde, asbesthoudende platen verwijderen:

 • waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn;
 • maar die geen dakleien zijn, afkomstig uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld zijn;
 • tot een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.

Uitsluitend voor bedrijven gelden de volgende uitzonderingen:

 • verwijderen van asbesthoudende waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen, voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water - en rioolleidingnet
 • verwijderen van geklemde asbesthoudende vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
 • verwijderen van asbest houdende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
 • verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren, procesinstallaties of verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen dat lager is dan 2250 kilowatt

Particulieren

Als u asbest wil slopen of afvoeren moet u dit melden bij de gemeente. Dat doet u online met DigiD via het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid. U moet de sloopwerkzaamheden 4 weken van te voren melden.

Bedrijven

Als u in uw bedrijf asbest aantreft, dan moet deze in principe worden verwijderd. U moet daarvoor een risicoanalyse laten opstellen. Er zijn 3 risicocategorieën. Bij de 2 zwaardere categorieën moet u een gecertificeerd bedrijf inhuren voor de verwijdering van asbest. Bij de lichtste categorie hoeft dat niet, maar het betrokken personeel moet wel kundig (dus opgeleid) zijn.

In sommige gevallen is het niet verplicht om het asbest te verwijderen, zoals de afdekplaten van een rookkanaal of achter stookketels. Asbest mag nooit bewerkt worden. Bij sloop of verwijdering valt dit in de lichtste categorie en moet het deskundig verwijderd worden.