Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Rioolaansluiting

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? En heeft u een aansluiting op het gemeentelijke riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Hiervoor stuurt u een brief naar de gemeente.

Goed om te weten

De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval- en regenwater op haar grondgebied. Daarom beheert de gemeente het rioleringsstelsel. U bent zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van afvalwater van uw eigen terrein. Daarvoor heeft u een aansluiting op het gemeentelijke riool nodig. Schoon regenwater mag u herbruiken, in de bodem infiltreren of op een andere manier afvoeren.

Leg uw afvoer pas aan nadat de gemeente het openbare riool heeft aangelegd tot de grens van uw terrein. Dan kunt u uw afvoer daarop aansluiten. De plaats en de diepteligging van het riool zijn namelijk van groot belang. De gemeente legt de aansluiting in overleg met u aan.

Ligt er in de directe omgeving van uw huis geen riolering? Dan gelden er specifieke regels voor het lozen van afvalwater.

Aanvragen

U vraagt een vergunning aan als u zelf de rioolaansluiting wilt verzorgen van een perceel op de gemeentelijke riolering.

Wie kan het aanvragen

 • de eigenaar
 • de projectontwikkelaar
 • iemand die door de eigenaar of projectontwikkelaar gemachtigd is

Hoe kunt u aanvragen

Stuur uw aanvraag per brief op naar de gemeente:

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

Benodigde gegevens

 • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
 • adres en kadastrale gegevens van het perceel
 • aard en hoeveelheid af te voeren water
 • gegevens over de gewenste aansluiting
 • kadastrale situatieschets
 • bouw- en situatietekeningen van de aansluiting

Wat gebeurt er met uw aanvraag

 • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente controleert of de aanvraag compleet en correct is. Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan vragen wij de aanvrager binnen een bepaalde tijd de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 • De gemeente beoordeelt op basis van het bestemmingsplan, de kadastrale situatieschets en de aard en hoeveelheid van het af te voeren water hoe de rioolaansluiting gemaakt moet worden. Eventueel winnen wij advies in bij het Waterschap. Zonodig onderzoekt de gemeente de specifieke situatie ter plaatse.
 • De gemeente gaat na of er nog extra acties nodig zijn voor het aanleggen (afgraven en afvoeren grond, wegafzettingen enzovoorts).
 • Normaal gesproken beslist de gemeente binnen 13 weken over de aanvraag. De gemeente kan deze termijn maximaal een keer met 13 weken verlengen. De aanvrager ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
 • De aanvrager/woningeigenaar is eigenaar van de erfafscheidingsput.

Wetten en regels

Regels over het aanleggen van rioolaansluitingen zijn terug te vinden in de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 10, artikel 10.15) en de Bouwverordening. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente, telefoon (0316) 27 91 11.

Kosten

Kosten rioolaansluiting
Soort aansluiting 2020
Rioolaansluitvergunning aanvragen € 90,00
Aanlegkosten (afhankelijk van de afstand tussen erfgrens en hoofdriool, graafwerkzaamheden en de gebruikte materialen) De werkelijke kosten worden doorberekend. Dit gebeurt in overleg met de aanvrager.