Renovatie Rijksmonument ‘t Hoge Veld

Eind augustus 2022 ging de grootscheepse renovatie en aanvullende nieuwbouw van 't Hoge Veld aan de Rijksweg 62 in Duiven van start. De monumentale boerderij wordt gerestaureerd en omgevormd tot een woon-zorglocatie met 12 appartementen. Deze appartementen zijn bestemd voor jong volwassenen die behoefte hebben aan een woonomgeving met begeleiding en zorg. Jongeren met een stoornis in hoofdzakelijk het autistisch spectrum.

Op het terrein is een vrijstaand houtenbeeldenatelier gerealiseerd voor kunstenaar Will Schropp. Het atelier is inmiddels in gebruik. Wanneer hij zijn werkzaamheden in de toekomst beëindigt, zal het atelier gebruikt worden als activiteitenruimte voor de bewoners.

Woonstichting Vryleve is eigenaar van het perceel. De oplevering is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024.

Meer informatie

Meer informatie en tekeningen staan op de website van de ontwikkelaar Woonstichting Vryleveexterne-link-icoon. Op de website van het ouderinitiatief ’t Hoge Veldexterne-link-icoon staat ook meer informatie.