Regeling voor inwoners met meerkosten door een chronische ziekte en/of beperking of vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten hebben vaak verborgen kosten die te maken hebben met hun situatie. Zij kunnen een vergoeding ontvangen van € 300,00 per jaar.

Voor wie is deze regeling?

 • U hebt een chronische ziekte en/of een handicap. Of u hebt de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm.
 • U hebt geen vermogen/bezittingen boven het vrij te laten vermogen
  > Lees meer over welke inkomensgrens/vermogensgrens voor u geldt.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling?

 • Beschikking arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wajong, WAO, WAZ, WIA).
 • Toekenningsbeschikking Wmo-voorziening.
 • Beschikking vrijstelling sollicitatieplicht op medische gronden.
 • Bewijs van indicatiestelling voor een of meer vormen van WLZ-zorg.
 • Gehandicaptenparkeerkaart.
 • Diabetespaspoort.
 • Aantoonbare meerkosten in verband met een chronische ziekte en of beperking (verbruik eigen risico zorgverzekering gedurende minimaal een paar jaar, valt hier ook onder).
 • Of degene die:
  > de pensioengerechtigde leeftijd heeft;
  > deelneemt aan de collectieve verzekering met het pakket GarantVerzorgd3.

Deze regeling is ook voor studenten die in aanmerking komen voor een Individuele studietoeslag en/of studenten met aantoonbare meerkosten door een chronische ziekte en/of beperking.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met de medewerkers van het Sociaal loket: (0316) 279 111 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur) of e-mail sociaalloket@duiven.nl.