Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken.

De raadsgriffie bereidt vergaderingen voor, stelt agenda’s op en zorgt ervoor dat raadsleden en fractieassistenten geïnformeerd zijn en blijven. De griffie ondersteunt de raad, individuele raadsleden en de fractieassistenten door het geven van beleidsmatig en juridisch advies.

Als inwoner of organisatie kunt u bij de griffie terecht als u wilt meepraten of inspreken.

U kunt ook direct contact opnemen met raadsleden of fractieassistenten.

Contact