default iconRaadsavond

Tijdens de raadsavond worden er besluiten genomen over onderwerpen, politieke partijen kunnen voorstellen doen voor aanpassingen en politieke partijen kunnen moties indienen om opdrachten mee te geven aan het college van B&W.

Bij de raadsvergadering zitten de 21 raadsleden, de wethouders, de raadsvoorzitter en de griffier aan tafel.

De raadsvergadering bestaat uit twee onderdelen:

  • Er wordt gestart met een vragenuurtje (‘Over en Weer’). Raadsleden en fractie-assistenten stellen vragen aan het college van B&W. Er wordt gecontroleerd of alle signalen uit de gemeente goed worden opgepakt en raadsleden geven zelf signalen of zorgen door uit de samenleving.
  • Stemming over onderwerpen en het nemen van besluiten. De onderwerpen zijn vaak al eerder besproken op de Politieke Avond; nu volgt het definitieve besluit.

De onderwerpen waarover wordt gestemd worden onderverdeeld in drie categorieën:

Hamerstukken

Over deze onderwerpen wordt direct gestemd, omdat er geen wijzigingsvoorstel bij is ingediend (motie of amendement). Er wordt geen discussie over gevoerd. Partijen kunnen wel kort een verklaring afleggen waarom ze voor of tegen stemmen.

Bespreekstukken

Over deze onderwerpen wordt gestemd na een discussie. De discussie richt zich op het wijzigingsvoorstel, wat is ingediend bij het onderwerp (amendement) of de motie (opdracht aan college).

Motie vreemd

Bij dit onderdeel is ruimte voor onderwerpen die niet op de agenda staan, maar wel dringend aandacht nodig hebben. Zo kan de raad op korte termijn een onderwerp aan de kaak stellen en het college ergens opdracht toe geven met een motie.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online