Portefeuilleverdeling college Duiven 2022 - 2026

Hier vindt u het overzicht van de portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Duiven 2022 - 2026

Burgemeester Huub Hieltjes

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Crisiscommunicatie
 • Handhaving en APV
 • Economie
 • ICT, privacy  & informatiebescherming
 • Bestuur Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
 • Nutsbedrijven
 • Dagelijks bestuur 1Stroom
 • Dagelijks bestuur SDL
 • Algemeen bestuur GMR (lid bestuurlijk opgaveteam productieve regio)

Wethouder Johannes Goossen

 • 1e  locoburgemeester

Portefeuille

 • Thema herijking sociaal domein
 • Wonen & Zorg (inclusief aandachtsgroepen: arbeidsmigranten, statushouders en woonwagenbewoners)
 • Centrumplan Duiven
 • Financiën
 • Sport (BOSS-programma)
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Dienstverlening en communicatie
 • Uitdaagrecht
 • DB 1Stroom
 • Bestuur BVO DRAN
 • Algemeen bestuur MGR

Wethouder Joyce Zwaga-Komen

 • 2e  locoburgemeester

Portefeuille

 • Thema duurzaamheid
 • Werk & inkomen
 • Onderwijs & onderwijshuisvesting
 • Beheer openbare ruimte
 • Mobiliteit (inclusief Mobiliteitsplan)
 • Vrijwilligersbeleid en stimuleringsbeleid
 • Liemerse ambassade
 • Dierenwelzijn
 • Euregio

Wethouder Geert-Jan Schrijner

 • 3e  locoburgemeester

Portefeuille

 • Thema doorpakken op woningbouw
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening
 • Mobiliteit: A12 en A15
 • Bedrijventerreinen
 • Opvang vluchtelingen
 • Grondbeleid