Politieke Avond en Speakers’ Corner

Als inwoner van Duiven kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad. Op verschillende manieren.

Meepraten tijdens de Politieke Avond

Bij de Ronde Tafels kunt u bij de verschillende onderwerpen meepraten als volwaardig deelnemer. Alleen het zogenaamde adviesrecht over het vervolg blijft voorbehouden aan raadsleden en fractieassistenten. Voor een goed verloop van de avond hebben we met elkaar een aantal spelregels afgesproken:

  • Volg de aanwijzingen van de voorzitter op. Het is zijn rol en taak om het gesprek in goede banen te leiden, onder andere door er voor te zorgen dat iedereen aan het woord komt.
  • Gebruik algemene fatsoensnormen, onder andere in het taalgebruik.
  • Het gesprek is inhoudelijk en zakelijk van aard, speel dus niet op de persoon.
  • Geef de ander de gelegenheid zijn mening te geven.

Mocht u namens een vereniging, instelling of belangenorganisatie willen meepraten dan is de hoofdregel dat er per tafel één persoon namens bijvoorbeeld de vereniging aanschuift.

Wilt u meepraten aan een ronde tafel? Meldt u dan vooraf bij de griffie via griffie@duiven.nl of telefonisch via het algemene nummer. Vermeld daarbij voor welk onderwerp u komt en namens wie u wilt meepraten.

Speakers’ Corner

De gemeenteraad wil graag horen wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Duiven. Wat houdt u bezig in uw leefomgeving? Wilt u dat onder de aandacht brengen van de gemeenteraad en staat het niet op de agenda van de Politieke Avond of de Raadsavond, dan kunt u gebruik maken van de Speakers’ Corner.

De Speakers’ Corner is voorafgaand aan de Politieke Avond om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en wordt van daaruit uitgezonden zodat uw bijdrage via de website gevolgd kan worden. U kunt daar de aanwezige raadsleden en fractieassistenten vertellen wat u bezig houdt. Eén van onze raadsleden of fractieassistenten is gastheer van het Speakers’ Corner. Hij heet u welkom en zal u introduceren. U krijgt als eerste het woord. Daarna geeft hij gelegenheid aan de aanwezigen om te reageren. Zo kan er een gesprek ontstaan.

Als de Politieke Avond begint zullen de meeste raadsleden en fractieassistenten naar één van de Ronde - of Debattafels gaan. Met degene die niet naar één van de tafels gaat kunt u verder praten.

Wilt u gebruik maken van het Speakers’ Corner? Meldt u zich dan de maandag voor de Politieke Avond voor 12.00 uur bij de griffie. Dat kan via griffie@duiven.nl of via het algemene telefoonnummer: (0316) 279 111. Vermeld waar het over gaat en de griffie helpt u verder op weg. Er is per Speakers’ Corner ruimte voor totaal twee inbrengen. Mochten er geen aanmeldingen zijn, dan komt de Speakers’ Corner te vervallen. Dit wordt dan vermeld op de vergaderkalender die op de website staat.

Er zijn een paar uitzonderingen. In deze gevallen mag u geen gebruik van de Speakers’ Corner:

  • Onderwerpen die open staan voor bezwaar en beroep of onder de rechter zijn.
  • Keuzes of aanbevelingen voor voordracht of benoeming van personen.
  • Het spreken over personen is uitsluitend toegestaan als dit voor de zakelijk inhoudelijke argumentatie van belang is. Het beledigen van personen is niet toegestaan. Bij beschuldigingen en/of verwijten richting bestuurders en ambtenaren over gedragingen kan men een officiële klacht indienen.