Opzeggen machtiging besturen

Sommige mensen geven aan dat niemand voor of namens hen mag besturen. Ook gemeente Duiven ontvangt af en toe deze kennisgevingen en verklaringen/verzoeken. Als gemeente nemen wij de verzoeken voor kennisgeving aan, maar we behandelen ze niet. Geen enkele instantie kan dit verzoek behandelen, ook de gemeente niet. Hieronder leggen we uit waarom.

Het gaat onder andere om de volgende verzoeken/verklaringen en varianten daarop: 

  • kennisgeving opzegging machtiging besturen
  • uitschrijving uit de Basisregistratie Personen 
  • opzegging (lokaal) maatschappelijk contract om opnieuw vrij mens te worden
  • verklaring van begrip en intentie en een afgelegde Wilsverklaring 
  • verklaring van eigen autoriteit in autonomie en van eigen jurisdictie 
  • verklaring vrij en soeverein mens van vlees en bloed 
  • live-life-claim 
  • verklaring voorbehoud of veiligstelling stemrecht
  • verklaring inbewaringstelling van de stempas

De organisatie van onze samenleving 

Voor een ordelijke en rechtvaardige samenleving waarin de rechten van alle individuen worden gerespecteerd zijn afspraken nodig. Deze afspraken zijn vastgelegd in wetten, regelgeving en procedures. Ze bieden een kader voor burgerrechten, plichten en verantwoordelijkheden die door de wet worden bepaald en beschermd. 

Iedereen die hier woont dient zich te houden aan de wetten van de Nederlandse staat. Op Nederlanders in het buitenland zijn ook bepaalde wetten van toepassing. Dit is niet het gevolg van een (privaatrechtelijke) individuele machtiging, maar van het feit dat iemand zich hier op Nederlands grondgebied bevindt of de Nederlandse nationaliteit heeft. Hierbij worden ieders mensenrechten gerespecteerd, zoals is vastgelegd in de Grondwet. 

Geen enkele instantie beheert machtigingen van mensen en kan eventuele opzeggingen daarvan verwerken. Dus ook de gemeente niet. Dat betekent dat wij deze verzoeken niet behandelen. 

Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen kan niet

De gemeente Duiven moet inwoners in de Basisregistratie personen (BRP) inschrijven als deze langer dan 4 maanden in Nederland verblijven. Dit wordt geregeld in de Wet basisregistratie personen. Iedereen is verplicht binnen 5 dagen na aankomst in Nederland aangifte van verblijf in de gemeente te doen. Bij een adreswijziging moet u dit te melden bij de nieuwe woongemeente. Als het verblijf in Nederland start door geboorte, wordt het kind op het adres van de moeder ingeschreven. Bij de eerste inschrijving in de BRP krijgt de inwoner een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u in veel gevallen nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. 

Voorkom problemen

Mocht u zich niet aan de regels willen houden, dan kan dit u in de problemen brengen. Bijvoorbeeld als u gemeentelijke belastingen niet betaalt of niet meer kan betalen. Heeft u vragen over specifieke rechten, plichten of juridische zaken? Dan raden wij u aan om juridisch advies in te winnen bij iemand die daarvoor gekwalificeerd is.