Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Openbaar laadpunt

Bent u in bezit van een elektrische of plug-in hybride auto en wilt u een openbare laadpaal in de buurt? U kunt nu gratis een aanvraag indienen. Wel zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de laadpaal (kosten per afgenomen kWh). De laadpalen zijn bestemd voor openbaar gebruik en één laadpaal kan twee auto's van stroom voorzien. Onze gemeente werkt toe naar een dekkend netwerk van laadpleinen.

De gemeente Duiven heeft besloten dat meerdere partijen elektrische laadpalen in onze gemeente mogen aanbieden. Vooralsnog realiseert alleen PARKnCHARGE laadpalen in Duiven. Marktpartijen die interesse hebben om openbare oplaadpalen te plaatsen, exploiteren en beheren kunnen in gesprek met de gemeente.

Ik wil een openbaarlaadpunt aanvragen

Voorwaarden en aanvragen

Voorwaarden voor aanvragen van een laadpaal

  • U heeft geen eigen parkeerplaats tot uw beschikking waar u een laadpunt kunt realiseren.
  • U heeft een elektrische of plug-in hybride auto.
  • U woont in Duiven.
  • Er is geen laadpaal (gepland) binnen 250 meter van uw huis.

Let op! Over de aanvragen kan pas een beslissing worden genomen wanneer de locaties van de laadpleinen zijn vastgesteld. Dit zal naar schatting in juli 2021 zijn.

Digitaal laadpaal aanvragen

U kunt een online aanvraag doen via de website van ParknCharge.

Per post laadpaal aanvragen

Stuur een brief onder vermelding van Laadpalen naar de Gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Vermeld in de brief uw naam, adres en contactgegevens.

Bekendmaking en bezwaar

Waar komen de nieuwe laadpalen?

Voor het plaatsingsbeleid werkt de gemeente aan een plankaart. Dat is een kaart met de meest gunstige locaties voor een laadpaal of een laadplein. Zo voorkomt de gemeente het lukraak plaatsen van laadpalen en weten inwoners waar de toekomstige laadpalen geplaatst kunnen worden, en waar huidige laadpalen te vinden zijn. 

In juni 2021 heeft u kunnen reageren op alle voorgestelde locaties voor laadpalen in de plankaart. Op basis daarvan zijn 16 aanpassingen gedaan aan de plankaart. De gemeente verwerkt de goedgekeurde plekken voor een laadpaal in een (verzamel)verkeersbesluit. De verkeersbesluiten worden, net zoals andere vergunningen, gepubliceerd onder bekendmakingen in de Duiven Post. Daarnaast kunt u ze terugvinden in de Staatscourant. Als u het niet eens bent met een verkeersbesluit kunt u bezwaar maken

Voorkeur aangeven

U kunt aangeven waar u graag een openbare laadpaal zou gaan gebruiken. We proberen daar rekening mee te houden, maar geven geen garantie. Ons uitgangspunt is dat openbare laadpalen beschikbaar moeten zijn op circa 250 meter van uw woonadres.