Ontheffing voetgangersgebied centrum Duiven

Het centrum van Duiven is een voetgangersgebied. Toegang met een motorvoertuig is hier in principe niet toegestaan. Het voetgangersgebied is daarom met beweegbare paaltjes afgesloten. Wilt u toch toegang, dan kan dat in bepaalde gevallen. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Het is belangrijk dat u uw aanvraag indient uiterlijk 7 dagen voordat u de ontheffing nodig heeft. Anders nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Nachtleverancier of beveiligingsbedrijf

Ontheffingen voor beveiligingsbedrijven en nachtleveranciers kunnen worden verstrekt op jaarbasis.

Goed om te weten

In bepaalde gevallen kan toestemming worden gekregen voor toegang tot het centrum met een motorvoertuig.

Toegang is alleen mogelijk om te laden en te lossen. Na het laden en lossen dient het voertuig het centrum te verlaten. Parkeren is nooit toegestaan.

Verder is toegang mogelijk in de volgende gevallen:

  • Van maandag tot en met zaterdag tussen 8 en 11 uur is toegang mogelijk voor laden en lossen. Hiervoor hoeft geen ontheffing te worden gevraagd. De beweegbare afsluiting is dan open.
  • Hulpdiensten, onderhoudsvoertuigen en geldtransporten hebben altijd toegang tot het centrum.
  • Op dinsdagochtend heeft de weekmarkt toegang tot het centrum.
  • Bij rouw- en trouwdiensten is het centrum bereikbaar voor de rouw- of trouwauto en 2 volgauto’s.
  • Bij evenementen worden bij het verlenen van de evenementenvergunning bekeken welke toegang noodzakelijk is.
  • Particuliere beveiligingsbedrijven kunnen ontheffing krijgen voor de toegang.
  • Nachtleveranciers kunnen tussen 24.00 en 8.00 uur ontheffing krijgen voor de toegang.
  • In geval van bijzondere situaties kunt u een ontheffing aanvragen voor toegang tot het centrum.

Kijk op onderstaande kaart voor het voetgangersgebied in de centrum van Duiven.

Hoe werkt het?

Bijzondere ontheffingen worden verstrekt voor een bepaalde tijdsperiode op een dag. Bij het aanvragen van de ontheffing dient u het kenteken van het voertuig op te geven. De camera in de beweegbare afsluiting herkent dan het kenteken en zal in de aangevraagde tijdperiode zakken. Als het kenteken niet bekend is, of als er sprake is van veel of wisselende kentekens, dan wordt in overleg met de aanvrager bekeken hoe de toegang gegeven kan worden.

Bij de beoordeling van een aanvraag om ontheffing wordt bekeken of er geen andere redelijke mogelijkheid is om zonder toegang de activiteiten uit te voeren. Alleen dan kan de gemeente een ontheffing verlenen.