Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

De gemeente heeft de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) voor milieutaken voor een aantal bedrijven ondergebracht bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De gemeente blijft hierbij het bevoegd gezag maar de Omgevingsdienst Regio Arnhem zorgt voor de uitvoering van VTH-taken op basis van wetgeving en kwaliteitscriteria.

Wat doet de Omgevingsdienst?

Voorbeelden van taken die bij ODRA neergelegd zijn:

  • vergunningverlening en toezicht voor milieu- en bouwtaken
  • geluid- en geuroverlast
  • beperken van veiligheids- en gezondheidsrisico’s van bedrijven
  • informatieplicht Energiebesparing bedrijven
  • aanpak van bodemvervuiling
  • verbod asbestdaken

Ook adviseert ODRA op het gebied van duurzaam bouwen, externe veiligheid en geluid. Daarnaast voeren de professionals van het Bureau Milieumetingen geluid-, licht- en trillingsmetingen uit in opdracht van de partners van ODRA. Kortom, een breed scala aan werkzaamheden waar ODRA in kan voorzien.

Voor meer informatie vindt u www.odregioarnhem.nl.