Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Duiven ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie. U doet de aanvraag persoonlijk in het gemeentehuis.

Door optie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor optie? Dan vult u in het gemeentehuis formulieren voor 'Optieverklaring' in.
 • De burgemeester beslist over uw aanvraag. Hierover krijgt u een brief.
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u de optieverklaring.
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren.

Meenemen

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte
 • Bankpas of contant geld, u betaalt gelijk bij de aanvraag

Afspraak maken

U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Maak daarvoor eerst online een afspraak.

Door naturalisatie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatie? Dan heeft u eerst een gesprek met de gemeente.
 • De gemeente schrijft een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag op naar de IND.
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief.
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren bij de IND.

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Geldige verblijfsvergunning.
 • Geboorteakte.
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of een Nederlands diploma van de middelbare school.
 • Bankpas of contant geld, u betaalt gelijk bij de aanvraag.

Afspraak maken

U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Maak daarvoor eerst online een afspraak.

Kosten

Kosten aanvraag Nederlander worden
Manier om Nederlander te worden Voor wie 2019
Door optie Voor één persoon € 187,00
  Voor een stel € 319,00
  Voor ieder kind € 21,00
Door naturalisatie Voor één persoon € 881,00
  Voor één persoon met asielvergunning
voor onbepaalde tijd
€ 655,00
  Voor een stel € 1.124,00
  Voor een stel met asielvergunning
voor onbepaalde tijd
€ 899,00
  Voor ieder kind € 130,00