Merlijn de Jonghe

Fractievoorzitter

Nevenfunctie

  • Beleidsuitvoerder Groen en Landschap, gemeente Oude IJsselstreek
  • Bestuursvoorzitter Stichting de Mooie Gronden

Vertegenwoordiging

  • Lid Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (plaatsvervangend)