Meepraten/ inspreken

Als inwoner van Duiven kunt u uw mening, op verschillende manieren kenbaar maken aan de gemeenteraad. Hieronder leest u op welke manieren dit mogelijk is.

Meepraten tijdens de Politieke Avond

Bij de Ronde Tafels kunt u bij de verschillende onderwerpen meepraten als volwaardig deelnemer. Alleen het zogenaamde adviesrecht over het vervolg blijft voorbehouden aan raadsleden en fractieassistenten. Voor een goed verloop van de avond hebben we met elkaar een aantal spelregels afgesproken:

  • Volg de aanwijzingen van de voorzitter op. Het is zijn rol en taak om het gesprek in goede banen te leiden, onder andere door er voor te zorgen dat iedereen aan het woord komt.
  • Gebruik algemene fatsoensnormen, onder andere in het taalgebruik.
  • Het gesprek is inhoudelijk en zakelijk van aard, speel dus niet op de persoon.
  • Geef de ander de gelegenheid zijn mening te geven.

Mocht u namens een vereniging, instelling of belangenorganisatie willen meepraten dan is de hoofdregel dat er per tafel één persoon namens bijvoorbeeld de vereniging aanschuift.

Wilt u meepraten aan een ronde tafel? Meldt u dan vooraf bij de griffie via griffie@duiven.nl of telefonisch via het algemene nummer. Vermeld daarbij voor welk onderwerp u komt en namens wie u wilt meepraten.

Een Ronde Tafel aanvragen

Voor ‘grote’ onderwerpen die in Duiven spelen kunt u zelf een Ronde Tafel aanvragen.

De voorbereiding van een dergelijke Ronde Tafel kost enige tijd. Neemt u daarom eerst contact op met de griffie om te kijken of uw onderwerp geschikt is voor een Ronde Tafel. En als dat zo is hoe we deze vorm kunnen geven. Eventueel kunnen raadsleden uw onderwerp ‘adopteren’ en verder brengen in het besluitvormingsproces.

Een Ronde Tafel wordt aangevraagd bij de Agendacommissie. Deze commissie bestaat uit de voorzitters van de Politieke Avond en een aantal adviseurs. Zij bewaken de agenda van de Politieke Avond en beoordelen of uw aanvraag inderdaad leidt tot een Ronde Tafel.

Het kan ook zijn dat we samen besluiten dat een andere vorm van invloed uitoefenen geschikter is.

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad en staat het niet op de agenda van de Politieke Avond of de Raadsavond, dan kunt u gebruik maken van de Speakers’ corner