Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Meedoen

Als inwoner van Duiven kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad. Op verschillende manieren. Hieronder leest u welke.

Meepraten tijdens de Politieke Avond

Bij de Ronde Tafels kunt u bij de verschillende onderwerpen meepraten als volwaardig deelnemer. Alleen het zogenaamde adviesrecht over het vervolg blijft voorbehouden aan raadsleden en fractieassistenten. Voor een goed verloop van de avond hebben we met elkaar een aantal spelregels afgesproken:

  • Volg de aanwijzingen van de voorzitter op. Het is zijn rol en taak om het gesprek in goede banen te leiden, onder andere door er voor te zorgen dat iedereen aan het woord komt.
  • Gebruik algemene fatsoensnormen, onder andere in het taalgebruik.
  • Het gesprek is inhoudelijk en zakelijk van aard, speel dus niet op de persoon.
  • Geef de ander de gelegenheid zijn mening te geven.

Mocht u namens een vereniging, instelling of belangenorganisatie willen meepraten dan is de hoofdregel dat er per tafel één persoon namens bijvoorbeeld de vereniging aanschuift.

Wilt u meepraten aan een ronde tafel? Meldt u dan vooraf bij de griffie via griffie@duiven.nl of telefonisch via het algemene nummer. Vermeld daarbij voor welk onderwerp u komt en namens wie u wilt meepraten.

Een Ronde Tafel aanvragen

Voor ‘grote’ onderwerpen die in Duiven spelen kunt u zelf een Ronde Tafel aanvragen.

De voorbereiding van een dergelijke Ronde Tafel kost enige tijd. Neemt u daarom eerst contact op met de griffie om te kijken of uw onderwerp geschikt is voor een Ronde Tafel. En als dat zo is hoe we deze vorm kunnen geven. Eventueel kunnen raadsleden uw onderwerp ‘adopteren’ en verder brengen in het besluitvormingsproces.

Een Ronde Tafel wordt aangevraagd bij de Agendacommissie. Deze commissie bestaat uit de voorzitters van de Politieke Avond en een aantal adviseurs. Zij bewaken de agenda van de Politieke Avond en beoordelen of uw aanvraag inderdaad leidt tot een Ronde Tafel.

Het kan ook zijn dat we samen besluiten dat een andere vorm van invloed uitoefenen geschikter is.

Speakers’ corner

De gemeenteraad wil graag horen wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Duiven. Wat houdt u bezig in uw leefomgeving? Wilt u dat onder de aandacht brengen van de gemeenteraad en staat het niet op de agenda van de Politieke Avond of de Raadsavond, dan kunt u gebruik maken van de Speakers’ corner.

De Speakers’ corner is voorafgaand aan de Politieke Avond om 19.00 uur in de hal van het gemeentehuis. U kunt daar de aanwezige raadsleden en fractieassistenten vertellen wat u bezig houdt. Eén van onze raadsleden of fractieassistenten is gastheer van het Speakers’ corner. Hij heet u welkom en zal u introduceren. U krijgt als eerste het woord. Daarna geeft hij gelegenheid aan de aanwezigen om te reageren. Zo kan er een gesprek ontstaan.

Als de Politieke Avond begint zullen de meeste raadsleden en fractieassistenten naar één van de Ronde - of Debattafels gaan. Met degene die niet naar één van de tafels gaat kunt u verder praten.

Wilt u gebruik maken van het Speakers’ corner? Meldt u zich dan de maandag voor de Politieke Avond voor 12.00 uur bij de griffie. Dat kan via griffie@duiven.nl of via het algemene telefoonnummer: (0316) 279 111. Vermeld waar het over gaat en de griffie helpt u verder op weg. Er is per Speakers’ corner ruimte voor totaal twee inbrengen. Mochten er geen aanmeldingen zijn, dan komt de Speakers’ corner te vervallen. Dit wordt dan vermeld op de vergaderkalender die op de website staat.

Er zijn een paar uitzonderingen. In deze gevallen mag u geen gebruik van de Speakers’ Corner:

  • Onderwerpen die open staan voor bezwaar en beroep of onder de rechter zijn.
  • Keuzes of aanbevelingen voor voordracht of benoeming van personen.
  • Het spreken over personen is uitsluitend toegestaan als dit voor de zakelijk inhoudelijke argumentatie van belang is. Het beledigen van personen is niet toegestaan. Bij beschuldigingen en/of verwijten richting bestuurders en ambtenaren over gedragingen kan men een officiële klacht indienen.

Een brief schrijven aan de raad

Staat u liever niet in de schijnwerpers? U kunt ook een brief schrijven aan de raad. Dit kan per e-mail via gemeente@duiven.nl of per post gericht aan:

Gemeenteraad van Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

Uw brief komt dan bij de griffie terecht en zij zorgen voor de verspreiding naar alle raadsleden en fractieassistenten. Wees u er van bewust dat uw brief ook op de Lijst Ingekomen Stukken terecht komt. Deze lijst is openbaar en te vinden op internet. Ook uw brief is daarmee openbaar en in zijn geheel terug te lezen op internet.

Privacy

Van de raadsvergadering, Speakers’ corner en Politieke Avonden worden geluidsopnamen gemaakt die op de website worden geplaatst. Ook gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor het bewaren van uw persoonsgegevens zal de griffie altijd toestemming vragen. Als u een brief of mail stuurt aan de gemeenteraad publiceren we alleen uw naam, overige persoonsgegevens worden niet openbaar gepubliceerd. Als u vragen heeft over hoe wij persoonsgegevens verwerken kunt u altijd contact opnemen via griffie@duiven.nl.