Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen, want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtconsulent in.

Meer informatie

Goed om te weten

Heeft u vragen over scholen, onderwijs of schoolverzuim? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)

Over Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)

De leerplichtconsulenten van 8 gemeenten zijn gevestigd in 1 regionaal bureau leerlingzaken: RBL Midden-Gelre. Het bureau is gehuisvest in het Stadskantoor van Arnhem. De gemeenten die deelnemen zijn Zevenaar, Westervoort, Rozendaal, Rheden, Overbetuwe, Duiven en Arnhem.