Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Kleur uw buurt

Heeft u een burgerinitiatief, dan kunt u in aanmerking komen voor € 500, -. Uw initiatief wordt beoordeeld door het bewonerspanel, dat bestaat uit vijf bewoners uit de gemeente Duiven. Heeft u een initiatief en voert u het ook zelf uit met minimaal vijf anderen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Voorbeelden

Mini bibliotheek Vergert Oost

Mini bibliotheek Vergert Duiven

Kunstwerk Poort van Duiven

Kunstwerk Poort van Duiven

Steun voor kunstwerk Poort van Duiven die geplaatst zal worden op de Paul Verhoef rotonde

Halloween Loo

Halloween

Evenement Halloween in Loo 2019

Groen

Idee Groen

In de Colenbranderstraat hebben de bewoners twee bomen teruggeplaatst.

Kledingbank

Idee kledingbank

In de Elshofpassage is een initiatief opgezet door twee inwoonsters van Duiven voor de kledingbank Shop Voor Nop. Tweedehandskleding wordt zo een nieuw leven gegeven wat beter is voor het milieu. Tegelijk worden zo mensen geholpen die het moeilijk hebben of minder te besteden.

Veiligheid

AED Marrisstraat Duiven

Bij Marisstraat 59 is een AED geplaatst.

Foto idee veiligheid

Bewoners van de wijk Lommerweide organiseerden een avond om bewoners te informeren, vervolgstappen te maken en maatregelen te nemen om de wijk veiliger te maken. De politie en gemeente faciliteren.

Bekijk onderstaand voorbeeldenboek voor meer voorbeelden.

pdf Voorbeeldenboek burgerinitiatieven (PDF, 8.73 MB)

Vergaderdata 2020

Alle vergaderingen vinden plaats in de Wijkern, Eilandplein 300, ingang Vlielandlaan. Er is een inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur. Hiervoor is geen aanmelding nodig. U bent van harte welkom.

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 26 maart
 • 23 april
 • 28 mei
 • 25 juni
 • 23 juli (geen inloopspreekuur)
 • 27 augustus (geen inloopspreekuur)
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Bewonerspanel

Bewonerspanel Van links naar rechts: Kees van den Brink, Malayka Holland, Antoon Bonke (voorzitter) Syreetha Jones Jan van Sadelhoff

Van links naar rechts: Kees van den Brink, Malayka Holland, Antoon Bonke (voorzitter) Syreetha Jones Jan van Sadelhoff

Initiatief

Het initiatief moet betrekking hebben op de buurt en het moet de saamhorigheid bevorderen. Natuurlijk moet het passen binnen de wet- en regelgeving van de gemeente.

De aanvragen zijn divers: van nieuwe groenstrook tot het houden van buurtbijeenkomsten en van AED’s tot het organiseren van een lunchclub.

Snel handelen

We zijn objectief en kunnen snel handelen. Komt een aanvraag bij ons binnen dan is het in principe binnen een maand duidelijk of het gehonoreerd wordt.

Enkele cijfers

Het panel is op 1 november 2017 van start gegaan. Vanaf deze datum tot eind december 2019 zijn er 75 aanvragen behandeld. Hiervan zijn er 59 toegekend.