Kleur uw buurt

Heeft u een burgerinitiatief, dan kunt u in aanmerking komen voor € 500, -. Uw initiatief wordt beoordeeld door het bewonerspanel, dat bestaat uit vijf bewoners uit de gemeente Duiven. Heeft u een initiatief en voert u het ook zelf uit met minimaal vijf anderen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Voorbeelden

Groen

Idee Groen

In de Colenbranderstraat hebben de bewoners twee bomen teruggeplaatst.

Kledingbank

Idee kledingbank

In de Elshofpassage is een initiatief opgezet door twee inwoonsters van Duiven voor de kledingbank Shop Voor Nop. Tweedehandskleding wordt zo een nieuw leven gegeven wat beter is voor het milieu. Tegelijk worden zo mensen geholpen die het moeilijk hebben of minder te besteden.

Veiligheid

AED Marrisstraat Duiven

Bij Marisstraat 59 is een AED geplaatst.

Foto idee veiligheid

Bewoners van de wijk Lommerweide organiseerden een avond om bewoners te informeren, vervolgstappen te maken en maatregelen te nemen om de wijk veiliger te maken. De politie en gemeente faciliteren.

Bekijk onderstaand voorbeeldenboek voor meer voorbeelden.

pdf Voorbeeldenboek burgerinitiatieven (PDF, 8.73 MB)

Vergaderdata 2019

Alle vergaderingen (behalve juli en augustus) zijn in de vergaderruimte Titaan in het gemeentehuis. Er is een inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur. Hiervoor is geen aanmelding nodig. U bent van harte welkom.

  • 11 april
  • 16 mei
  • 20 juni
  • 11 juli (geen inloopspreekuur)
  • 22 augustus (geen inloopspreekuur)
  • 19 september
  • 24 oktober
  • 21 november
  • 12 december

Bewonerspanel

Bewonerspanel Van links naar rechts:  Kees van den Brink, Malayka Holland, Antoon Bonke (voorzitter) Syreetha Jones Jan van Sadelhoff

Van links naar rechts: Kees van den Brink, Malayka Holland, Antoon Bonke (voorzitter) Syreetha Jones Jan van Sadelhoff

Initiatief

Het initiatief moet betrekking hebben op de buurt en het moet de saamhorigheid bevorderen. Natuurlijk moet het passen binnen de wet- en regelgeving van de gemeente.

De aanvragen zijn divers: van nieuwe groenstrook tot het houden van buurtbijeenkomsten en van AED’s tot het organiseren van een lunchclub.

Snel handelen

We zijn objectief en kunnen snel handelen. Komt een aanvraag bij ons binnen dan is het in principe binnen een maand duidelijk of het gehonoreerd wordt.