Kleur uw buurt

Heeft u samen met vijf andere bewoners een leuk idee voor uw buurt? De gemeente heeft geld beschikbaar voor acties die de buurt verbeteren. Vraag een bijdrage aan via het aanvraagformulier.

Welke activiteiten

Kleur uw buurt is bedoeld om de buurt en het groepsgevoel te verbeteren. Zodat inwoners zich meer verbonden voelen bij hun directe leefomgeving. Dat kan op veel manieren. Van groen aanleggen tot het organiseren van een buurtbijeenkomst. Natuurlijk moeten de bewonersacties wel passen binnen de bestaande wetten en regels. In 2024 hebben we twee extra thema’s:

 • Kleur uw achterpad
 • Buitenspeeldag op 19 juni

Kleur uw achterpad

Grenst uw woning aan een achterpad? En kan dit wel wat kleur gebruiken? Maak uw buren enthousiast en vraag samen een bijdrage van Kleur uw Buurt!

Een achterpad of brandgang is fijn. Zo kunt u met uw fiets, brommer of kinderwagen bij de achterdeur of schuur komen. Of u heeft een handige uitgang om (tuin)afval te verwijderen. Maar achterpaden worden vaak een beetje vergeten. Er groeit onkruid, er staan misschien afvalcontainers of de verlichting werkt niet (meer). Hierdoor ervaren mensen het achterpad vaak als onveilig. Wilt u samen met minimaal 5 andere aanwonenden jullie achterpad kleuriger en veiliger maken? Dien jullie plan in en vraag een ondersteuningsbudget aan.

Buitenspeeldag

Buitenspelen is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren lekker bewegen én doen sociale vaardigheden op met vriendjes en vriendinnetjes in de wijk. Het bewonerspanel van Kleur uw buurt sluit daarom aan bij de Buitenspeeldag van Jantje Beton. In 2023 is de Buitenspeeldag op woensdag 19 juni. U kunt dan een straat afsluiten voor verkeer zodat kinderen fijn op straat kunnen spelen. Organiseer met en voor buurtkinderen zo’n leuke buitenspeelmiddag! U kunt budget aanvragen bij  Kleur uw buurt. Maar ook bij Jantje Beton. Kijk voor meer informatie op de website van Jantje Betonexterne-link-icoon.

Kleur uw buurt is er ook voor:

 • Ideeën over het verzorgen van openbaar groen. Denk aan het aanleggen van een nieuwe groenstrook of het verzorgen van bloembakken aan de lantaarnpalen.
 • Het beheer van een speeltuin
 • Activiteiten waar je buurtbewoners ontmoet. Zoals een buurtbijeenkomst, een lunchclub of een kinderspeelmiddag.
 • Ideeën rond veiligheid in de straat. Denk aan het beter verlichten van achterpaden of het plaatsen van een AED.

Bewonerspanel

Via Kleur uw buurt kunt u maximaal € 500 krijgen om aan de slag te gaan met uw idee. Een bewonerspanel beoordeelt uw plan. Het panel heeft sinds de start eind 2017 tot eind 2023 al 142 aanvragen gehad. Hiervan hebben er 115 een bedrag gekregen.

Het bewonerspanel bestaat uit inwoners. Dit zijn Andre Kok, Malayka Holland, Wil Kemperman en Jan van Sadelhoff. Zij vergaderen elke maand. U heeft dan ook vaak al binnen een maand duidelijk of u een bijdrage krijgt van Kleur uw buurt. Heeft het bewonerspanel meer informatie of toelichting nodig? Dan krijgt u een uitnodiging voor het spreekuur.

Vergaderdata 2024

Het bewonerspanel vergadert (in principe) elke 3e donderdag van de maand:

 • 22 februari
 • 21 maart
 • 18 april 
 • 16 mei
 • 20 juni 
 • 18 juli (andere locatie)
 • 15 augustus (andere locatie)
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Alle vergaderingen zijn in Dorpshuis Groessen: Sint Isodorusplein 4 Groessen. Er is een inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur waar u voor informatie en vragen terecht kunt. Het kan ook zijn dat het bewonerspanel u uitnodigt om uw activiteit toe te lichten.

Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Inspiratie nodig?

Hieronder een kleine greep uit de ideeën waarmee inwoners kleur hebben gegeven aan hun buurt. Kijk voor eerder uitgevoerde plannen op de Facebookpaginaexterne-link-icoon van Kleur uw buurt.

Bewoners van de Diamant vieren het dertigjarig bestaan van de straat

DKC Duiven heeft een nieuwe koersbalmat in ontmoetingscentrum de WijKern.

Een mooie en natuurlijke oplossing voor de eikenprocessierups.

Het doortrekken van de haag Hazelaar/Acaciapad.