Klarinetstraat Opaal

In de Klarinetstraat en de Opaal mag je 30 kilometer per uur rijden, maar de inrichting van de weg past niet bij een 30-kilometerzone. De weg nodigt uit tot harder rijden. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. Daar wil de gemeente iets aan doen. We vragen uw hulp hierbij.

Ontwerpen en ideeën

We hebben u gevraagd mee te denken over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Klarinetstraat en de Opaal. In totaal zijn er 33 ideeën ingebracht, naast een aantal voorstellen vanuit de gemeente zelf. We hebben alle ideeën en opmerkingen beoordeeld. Een aantal voorstellen hebben we afgewezen, omdat deze niet voldoen aan de spelregels die horen bij dit project. Ze passen bijvoorbeeld niet binnen het budget of de hele weg moet er voor op de schop.

De andere voorstellen gaan we de komende weken verder onderzoeken. Bijvoorbeeld het idee voor verbetering van de oversteek voor voetgangers vlakbij de bushalte aan de Klarinetstraat. 

Hoe verder?

De gemeente gaat nu het ontwerp verder uitwerken, uiteindelijk leidt dit tot een voorlopig ontwerp voor de te nemen maatregelen. Dit ontwerp plaatsen we weer op deze pagina. We verwachten dit eind april te kunnen doen.