Kinderburgemeester

Sinds 2021 heeft onze gemeente een kinderburgemeester. Die vertegenwoordigt kinderen uit de gemeente en brengt hun ideeën onder de aandacht. De kinderburgemeester is ook aanwezig bij officiële gebeurtenissen, zoals koningsdag, 4 mei en de intocht van Sinterklaas.

Wie is nu de kinderburgemeester?

Elfi Lukkassen is de kinderburgemeester van 2023/2024. Zij is elf jaar, woont in Loo en zit op de Bernadetteschool. Elfi vindt het belangrijk dat kinderen meer naar buiten gaan en leren over gezonde voeding. Daarvoor wil zij een project opzetten samen met boeren en tuinders uit de omgeving.

Hoe kom ik in contact met de Kinderburgemeester?

Je kunt in contact komen met de kinderburgemeester via het e-mailadres: kinderburgemeester@duiven.nl.

Elfi Lukkassen kinderburgemeester gemeente Duiven

Wie was er eerder kinderburgemeester?

In 2022/2023 was Joep Seijnaeve uit Duiven kinderburgemeester. Joep heeft zich ervoor ingezet dat kinderen uit Duiven, Groessen en Loo meer betrokken raken bij tradities als koningsschieten en muziekverenigingen. Hij heeft hiervoor een videoserie opgenomen. Klik hierexterne-link-icoon om deze te bekijken.

Elias Kemperman was burgemeester in 2021/2022. Hij heeft officiële activiteiten bijgewoond, zoals koningsdag, de herdenking op 4 mei en de intocht van Sinterklaas. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor inclusieve speeltoestellen in speeltuinen in Duiven. Aan dit project wordt nog steeds gewerkt. 

Lars Evers is kinderburgemeester geweest in het jaar 2020/2021. Hij heeft aandacht besteed aan het krijgen van meer speeltuinen in de gemeente Duiven en dan ook rookvrije speeltuinen. Meer verlichting want op sommige plekken is het wel heel donker en meer aandacht voor ouderen.

Kinderburgemeester Joep Seijnaeve

Kinderburgemeester Joep Seijnaeve. Foto: Jacques Kok Fotografie.