Kassenlocatie Loostraat 65 Loo

Het kassencomplex aan de Loostraat 65 en 61a in Loo is interessant voor woningbouw in de toekomst. Het kassencomplex is eigendom van twee eigenaren. Ontwikkelaar Hoedemakers is in een vergevorderd stadium om de gronden van Loostraat 65 te verwerven. Daarom gaan we nu aan de slag gaan met deze locatie. Het doel van de ontwikkelaar is om hier ongeveer 40 woningen te bouwen. Woningen in de categorieën sociale huur, middeldure huur en betaalbare koop voor met name een- en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen.

Stand van zaken

Communicatie- en participatietraject

Er ligt een concept stedenbouwkundig plan dat inmiddels besproken is met de Dorpsraad Loo. Dit plan wordt nu besproken met andere instanties zoals het Waterschap in verband met de dijkverzwaring. Als deze resultaten zijn verwerkt wordt een inloopavond georganiseerd voor inwoners om te reageren op de plannen.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen over de toekomstige woningbouwplannen? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum: (0316) 279 111.