In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
 
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. 
Voor telefonie en sociale media gelden de normale openingstijden..

Jaarverantwoording

De gemeente maakt naast een begroting ook elk jaar jaarstukken. De begroting kijkt vooruit: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Met de jaarstukken kijken we terug: wat hebben we wel en niet bereikt, wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost?

De jaarstukken:

pdf Jaarstukken 2016 (PDF, 1.96 MB)

In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad en de inwoners over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.