Huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op de website 'Voor een veilig thuis'. Direct hulp nodig? Bel 112.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie en huisvrienden:

 • lichamelijke mishandeling
 • psychische mishandeling
 • mishandeling van kinderen of ouderen
 • mishandeling van vrouwen: eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk

Voorbeelden van huiselijk geweld zijn:

 • schelden
 • vernederen of dreigen
 • emotionele chantage
 • vernielen
 • stalken
 • slaan, schoppen en duwen
 • geld verduisteren
 • dwingen tot seks
 • het uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen

Advies, informatie en hulp

 • Bel naar 0800 - 2000 (gratis en altijd bereikbaar) van Veilig Thuis Midden Gelderland voor advies, informatie of direct hulp. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.
 • Of kijk op de website van Veilig Thuisexterne-link-icoon.
 • Als u belt naar 112, stelt de telefonist u een aantal vragen en schat in welke hulpverlenende instantie u kan helpen. Dat kan de politie zijn of een ambulance.

Huisverbod

De burgemeester kan bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is of dreigt. Iemand die huiselijk geweld pleegt, mag dan 10 dagen zijn of haar woning niet in. Ook mag hij of zij dan geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Een ‘afkoelperiode’ dus. In deze afkoelperiode krijgen de slachtoffers van het huiselijk geweld hulp aangeboden. Ook diegene die uit huis is geplaatst, krijgt hulp aangeboden. Is de dreiging van huiselijk geweld niet binnen deze 10 dagen afgenomen, dan kan de burgemeester het huisverbod met maximaal 18 dagen verlengen.

Meldcode voor professionals

Iedereen die werkt met kinderen of volwassenen, moet werken met een meldcode. Hierin staat wat een professional het beste kan doen als hij of zij mishandeling vermoedt. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de meldcodeexterne-link-icoon.

Meer informatie